Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait olan ilçe Kavlaklı Mahallesi’nde 10017 ada 13 nolu parselde kayıtlı olan bin 616,21 metrekare yüzölçümlü tam parsel Onikişubat Belediyesi’ne kayıtlı olup,13 Kasım 2023 tarihli ve 2023/666 sayılı Belediye encümen kararına istinaden satılacak. Kavlaklı Mahallesi’nde bulunan villalık arsanın ihalesi 14 Aralık Perşembe günü saat 14.00’de Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi hizmet binasının encümen toplantı salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca ‘Kapalı teklif usulü ihale yoluyla’ yapılacak. İhalesine çıkılan arsanın muhammen bedeli altı milyon dört yüz atmış dört bin 840 TL (Altı milyon dört yüz atmış dört bin sekiz yüz kırk Türk Lirası) olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise yüz doksan üç bin 946 TL (Yüz doksan üç bin dokuz yüz kırk altı Türk Lirası) olup, bu bedel ihale saatinden önce yatırılacak. Satılığa çıkarılan arsa şehrin gelişmekte olan bölgesi EXPO tarafında müstakil villa yapmaya uygun olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler 14 Aralık Perşembe günü saat 12.00’ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurularını yapacaklar. Söz konusu parsel imar planında E=0.50 Yençok=2 kat olarak tanımlanmakta olup Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine; Gelişme Konut Alanları minimum parsel büyüklüğü 700,00 m² olup çekme katı, çatı katı ve çatı arası piyes yapılmaz. Beşik çatı katı ve kısmi teras çatı yapılmaz. Kırma çatıda çatı eğimi saçak ucundan başlatılacak olup parapet yapılamaz.

Ekran Alıntısı-28

Başkan Okay Erkenez Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi Başkan Okay Erkenez Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Haber: Melisa Türkmen

Editör: Melisa Türkmen