Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Önsen Mahallesi 486 ada 2 nolu parselde kayıtlı 4275,39 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 01/11/2023 tarihli ve 2023/620 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

Pazarcık Aksuspor gol oldu yağdı Pazarcık Aksuspor gol oldu yağdı

İhale 15 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 14:10 'da Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bul. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 6.413.085,00 TL (Altı milyon dört yüz on üç bin seksen beş TL.) Geçici Teminat Bedeli 192.393,00 TL (Yüz doksan iki bin üç yüz doksan üç TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

Söz konusu parsel imar planında E=1.00 Yençok=5 kat olarak tanımlanmaktadır.

İhale ile ilgili tüm masraflar (Karar pulu binde 5,68 , tapu harcı ve gazete ilan bedeli )ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.

İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 200,00 TL( İki yüz TL)+ (Muhamem bedelin 0,0005’i ) 3.207,00 TL bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 15 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 12:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

"haber: Çağatay Gedik"