Ahilik Hareketi Derneği olarak, şehrimizin esnaf ve girişimcilerinin ticari dünyalarını geliştirip büyütebilme adına kurum istişarelerimize devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız; KSÜ TEKNOKENT.20220622_105014

Dernek Başkan Yardımcımız Metin Acıpayam ve derneğimizin gönüllülerinden Murat Hasan Bilir, kurum müdürü Prof.Dr. Mehmet Tekerek Hocayı ziyaret ettiler. Gördüler ki; KSÜ TEKNOKENT, bölgenin en güçlü kurum ve iş çıkarabilme beceresi anlamında varlığını gösteren bir yapı haline dönüşmüş. Güler yüzlü personel, niteliği ve rasyonel düşünmeyi kurum kültürü haline getiren bir idareci… Tabi ki; Müdür beyin ‘Oğuz beyi unutmayınız, o bu kurumun hafızasıdır…’ diye takdim ettiği değerli, çalışkan ve gayretkeş beyefendi Oğuz Ciğeroğlu Beyler… IMG_20220621_110116

İnsan, iç dünyasında derinleştikçe ‘kendi ben’ini aşmak ister. Benlik zindanından kurtulmak ister. Kurtulmaya başladıkça, ‘başkası için çalışabilme’ edimi gelişir. İşte bu edim, kişiyi; toplumu, ülkesi ve insanlık için üretme potansiyeline sürükler.

Kurum Müdürü Mehmet Tekerek ile yaptığım sohbet sonrası zihin dünyamda bu duygular belirdi.

Sözü fazla uzatmadan söyleşimize geçebiliriz.

Ahilik Hareketi Derneği: Teknoloji Bölgesinden biraz bahseder misiniz?

Prof.Dr.Mehmet Tekerek: Teknoloji geliştirme bölgesi, Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade etmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın özel sektör ve araştırma camiası arasında güçlü bağlar kurmanın öneminden hareketle devam eden bir tedbir olan Teknoparkların (4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu) kurulmasına destek 2001 yılında yürürlüğe girmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu, bilgi dolaşımını artırmak için yüksek öğretim kurumlarında ve/veya araştırma merkezlerinde Teknoparkların kurulmasını teşvik etmektedir.DSC_4171

TGB Kanunu ayrıca üniversiteler, araştırma kurumları ve üretim sektörü arasındaki işbirliği yoluyla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yüksek/ileri teknolojilerin kullanımını ve teknoloji veya yazılım geliştirme/üretimini teşvik etmektedir.

Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.  Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketidir.

AHD: Kurum vizyon ve misyonundan bahseder misiniz?

M.T: Tabi ki Metin Bey… Vizyonumuz; Geleceği şekillendiren araştırma, buluş ve girişimlerin en yüksek katma değeri oluşturacak şekilde karşılığını bulmasını sağlamaktır. Misyonumuz ise; Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. proaktif yaklaşımla yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi ve bilgi birikiminin oluşmasıyla birlikte ithalatın ikamesinde ve gerekli insan kaynağının yetiştirilmesinde katkıda bulunmayı misyon olarak belirlemiştir.
Yerelden küresel bağlama doğru mümkün olan bütün olanakları değerlendirerek, yenilikçilik ve girişimcilik bağlamlarında potansiyeli gerçekleştirmek suretiyle ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında gerekli katkıyı sağlamak öncelikli görevimizdir.

A.H.D: Hedefleriniz nelerdir?

M.T: Öncelikle, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetleri sayesinde misyonumuzu destekleyen aşağıdaki 5 temel unsurun oluşmasını hedefliyoruz;

-Üniversitelerde geliştirilen teknolojinin sanayide uygulanmasını teşvik ederek proje kültürünün yayılması suretiyle destek mekanizmalarından faydalanma oranlarının artırılmasını sağlamak,

-Sanayideki örnek uygulamaların yazına aktarılması ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH)’nın korunması,

-Ön kuluçka ve Kuluçka merkezlerinin yaşayan alanlar halinde sürdürülebilirliğine olanak sunarak yenilikçilik eko-sisteminin devamlılığı,

-Girişimcilerin teknoloji temelli yatırım fikirlerini geliştirmelerini sağlayacak şekilde mentörlük hizmetlerinin sunulmasıyla yeni girişimlerin başarı oranını artırmak,

-Sürekli gerçekleştirilecek olan taramalarla ihtiyaca göre eğitimler düzenleyerek yenilikçilik eko-sisteminin devamlılığını sağlamak.

A.H.D: Kurumun mevcut durumundan bahsedecek olursanız, neler söylersiniz?

M.T: Tabi ki… Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 6.000 m2 kapalı alana sahip Kahramanmaraş Teknokent İdare Binası ve Kuluçka Merkezi’ndeyazılım, bilişim, elektrik-elektronik, tekstil, sağlık, mühendislik, tarım, enerji, danışmanlık ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren aktif 48 firmadan oluşuyoruz.  20, 37 ve 50 m2 arasında değişen 60 nitelikli ofis, 2 toplantı odası,100 kişilik konferans salonu, 100 kişilik yemekhane ve 100 araçlık otopark alanına sahip tesis imkanlarımız vardır. 300 Ar-Ge personeli istihdamı, 147 tamamlanan proje, 7 uluslararası patent, 4 ulusal patent başvurusu ve 2 yazılım telif hakkı ve 8 marka tescili.Toplam projeler içerisinde 15 TÜBİTAK, 9 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 8 KOSGEB ve 1 Teknoyatırım projesi mevcut.  1.670.763,00 dolar yazılım ihracatı ve 46.954.654,00TL Ar-Ge faaliyet gelirimiz bulunmaktadır. Teknoloji transfer ofisimizde;

doğru bilginin,

doğru kaynaktan,

doğru sektöre

 Uygulanması imkanını sunuyoruz. Bunu yaparken, bilgi kaynağının değerlendirilmesi ve sektör faydasının garanti altına alınmasını sağlayacak mekanizmalar kullanıyoruz.

•      Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

•      Modül 2: Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri

•      Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

•      Modül 4: Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

•      Modül 5: Kuruluş ve Girişimcilik Hizmetleri

A.H.D: Ön Kuluçka Merkezinden bahseder misiniz?

M.T: Ön kuluçka merkezimiz;

•      İş fikri olan veya uygulamak isteyen potansiyel girişimcilerin iş fikri, iş modeli ve iş planı geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacakları danışmanlık ve desteğin sağlanması ve bunların arttırılması amacıyla önkuluçka merkezi imkanları doğrultusunda altyapı ve malzeme desteği sunulan hızlandırıcı bir programdır.

•      Türkiye’de ilk defa üniversite öğrencilerinin bitirme proje ve tezlerini ön kuluçka kapsamında değerlendirmeleri olanağı sunulmaktadır.

•      Halihazırda 35 girişimci adayı ön kuluçkadan faydalanmaktadır.7-7

Kuluçka Merkezi

•      Kuluçka Merkezi, genç girişimcileri desteklemek ve yeni işler geliştirmek için gereken rehberlik ve eğitimi sağlar.

•      Bu amaçla girişimci firmalara indirimli ofis desteği ve kuluçka merkezi imkanları doğrultusunda altyapı desteği sağlanmaktadır.

•      Kuluçka merkezinde 11 firma bulunmaktadır.

TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi

Marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve faydalı model başvurusunda bulunmak isteyen üyelerimize ücretsiz danışmanlık, bilgi ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

A.H.D: Şu ana kadar ki projelerinizden bahseder misiniz?

M.T: Üç büyük projemizin başlıklarını söyleyecek olursam;

-Avrupa Birliği destekli 158.530 Euro bütçeli gençler için “Education 4.0 forYouth” projesi

-Kalkınma Ajansı destekli 1.098.784 TL bütçeli istihdam hedefli “Kahramanmaraş Moda ve Tasarım Akademisi” projesi

-Kalkınma Ajansı destekli 129.000 TL bütçeli doğal dil işlemeye yönelik “Kahramanmaraş Yapay Zekâ Sözel Veri Etiketleme Merkezi” projesi

A.H.D: Hocam çok teşekkür ederiz.

 

 

 

Sanayide Doğalgaz Ve Elektriğe İndirim Geldi! Sanayide Doğalgaz Ve Elektriğe İndirim Geldi!