Osmaniye'de görev yapan kamu çalışanı, KDK'ya başvurarak, Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği bölgede çalışan personele 6 ay süre ile 2 bin TL tazminat ödendiğini, tazminattan eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda, her eşe bu tutarın yüzde 75’inin ödendiğini belirtti. Ancak o dönem eşi izinli ve raporlu olduğu için tazminattan faydalanmadığını, bu yüzden kendisine tazminatın yüzde 100 oranında ödenmesi gerekirken, yüzde 75 oranında ödeme yapıldığını belirtti. Başvurucu çalışan, kendisine eksik yatırılan yüzde 25’lik tutarın tarafına ödenmesini istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, tazminata hak kazanabilecek durumda iken izin ya da rapor kullanıp kişi hakkından feragat ediyor ise diğer eşin fiilen çalışma şartını karşılaması durumunda her halükarda tazminattan yüzde 100 oranında faydalanması gerektiğinin altını çizdi. KDK, başvuranın eşi sıhhi izin kullandığı için deprem tazminatından faydalanamadığından başvurana yönelik yüzde 75 oranında deprem tazminatı yatırma işleminin hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Vatandaşı haklı bulan KDK, başvurana yapılan yüzde 25 oranındaki deprem tazminatına ilişkin eksik ödemenin yatırılmasını teminen gerekli işlemlerin yapılması için Sağlık Bakanlığı’na ve Osmaniye Valiliği’ne tavsiye kararı gönderdi. KDK'nın kararı üzerine başvuranın talep ettiği yüzde 25 oranında deprem tazminatı ödemesi yapıldı.

Kaynak: (DHA)