Genellikle "ölü elbisesi" olarak bilinen “soyka” konuşma diliyle “soyha”, Kahramanmaraşlılar arasında işe yaramayan veya gereksiz şeyler için kullanılıyor. "Soyka" sözcüğü, kızgınlık anlarında sıkça kullanılan ve bazen beddua niyetiyle dile getirilen bir ifade olarak öne çıkıyor. Yerel halk arasında yaygın bir şekilde kullanılan bu kelime, genellikle olumsuzluk ifade etmek için tercih ediliyor ve zaman zaman gündelik konuşmalarda da yer alıyor. Kahramanmaraşlılar arasında bu kelimenin kökeni ve geleneksel kullanımıyla olan farklılığıyla dikkat çekiyor. Kelimenin bu şekilde kullanılmasıyla ilgili olarak bazı kesimler arasında tartışmalar yaşanırken, dilin ve kültürel ifadelerin nasıl evrildiği konusunda da düşünceler beliriyor. Beddua anlamında günlük konuşmalarda kullanılan “soyha çıksın” deyimi kelimenin anlamından çok faklı yönde kullanılıyor. Bilinçli veya bilinçsizce kızgın ve öfkeli anlarda ağızdan çıkan bu deyim bir kimsenin başına kötü şeyler gelmesi için yapılan dua niyetinde sayılıyor.

Bölgede yaşayanlar, "soyka" kelimesinin bu anlamındaki kullanımıyla ilgili olarak farklı görüşler taşıyor ve kelimenin yerel dildeki yeri konusunda çeşitli yorumlar yapıyorlar. Bu durum, yerel kültürün ve dilin zaman içinde nasıl değiştiğini ve yeni anlamlar kazandığını göstermesi bakımından ilginç bir örnek teşkil ediyor.

Muhabir: Sibel Gürle