Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ülkedeki idari kayıtlar temel alınarak 2021 nüfus sayımı gerçekleştirildi. 3 büyük ilin 2021 yılındaki toplam nüfusuna bakıldığında Ankara’da 5 milyon 747 bin 325, İstanbul 15 milyon 840 bin 900, İzmir 4 milyon 425 bin 789 olduğu görülüyor. Kahramanmaraş’ta 2021 yılında toplam nüfus 1 milyon 171 bin 298, Erkek nüfusu 594 bin 776, Kadın nüfusu 576 bin 522, yıllık nüfus artış hızı binde 2,7 ve nüfus yoğunluğu ise 82 olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş’ta 2021 yılında toplamda 234 bin 49 kişi hiç evlenmedi, evli olanların sayısı 557 bin 222, boşananların sayısı 25 bin 811, eşleri ölenlerin sayısı ise 40 bin 38 oldu.

1-61

 TÜRKİYE NÜFUSU 84 MİLYON 680 BİN 273 KİŞİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a geliyor!

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığı görülüyor. Nüfusun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, Cumhuriyetin ilk yıllarında önceki savaş döneminin nüfus üzerindeki olumsuz etkisiyle beraber kadın nüfus erkek nüfustan fazla iken yıllar içinde kadın ve erkek nüfus hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı. Erkek nüfus 1927'de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise 1927'de 7 milyon 84 bin 391 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Türkiye'nin nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 12,7 olduğu görüldü.

2-58

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin 1935, 1960, 2000 ve 2021 yılı nüfus piramitlerine bakıldığında, sağlık alanında kaydedilen gelişmelere, yaşam standardının ve refah düzeyinin artmasına bağlı olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının azalması ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısının şekil değiştirdiği görülmektedir. Bu duruma bağlı olarak yaşlı nüfus artmış, ortanca yaş yükselmiş, çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalmıştır. Türkiye’nin, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olduğu görülse de, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazladır.

Haber: Emrah Özdemir