Kahramanmaraş, son yıllarda kaydettiği nüfus artışı ile dikkat çekiyor. 1960'ta 50 bin olan nüfus, 1965'te 60 bin sınırını aşarak 63 bin 284'e ulaştı. Daha sonra 1970'te nüfus, daha hızlı bir artış göstererek 110 bin 761'e yükseldi ve ilk kez 100 bin barajını aştı. Gelinen süreç boyunca nüfusu katlanarak artan Kahramanmaraş’ın son 53 yılda nüfusu 11 kat artış göstererek 2023’te 1 milyon 116 bine yükseldi. Bu sürekli artış, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısında da önemli değişikliklere yol açtı. Kahramanmaraş, özellikle tekstil, tarım ve metal işleme sektörlerindeki gelişmeleri ile bölgesel bir merkez haline geldi.

D J I 0128

KIRDAN KENTE GÖÇÜN HIZLANMASI GECEKONDULAŞMAYA YOL AÇTI

1970’li yılların ardından, şehrin çehresi de önemli ölçüde değişti. Özellikle Adana, Antep ve Kayseri yolları çevresinde yeni yerleşim alanları oluştu. Bu alanlardan Yenişehir, İsmetpaşa, Menderes, Mehmet Akif ve Hayrullah mahalleleri, şehrin ovaya doğru en fazla gelişen kesimleri olarak öne çıktı. 1970 sonrası, kırdan kente göçün hızlanması Kahramanmaraş'ta da diğer bazı şehirlerde olduğu gibi gecekondulaşmaya yol açtı. Dumlupınar, Şeyhâdil, Duraklı, Serintepe ve Yörükselim mahalleleri bu tür iskân alanlarının en yoğun olduğu yerler arasında yer aldı.

Editör: Çağatay Gedik