Trabzon'un fethedilmesinin ardından, hem bölgeye müslüman Türk nüfusunu çekmek hem de dini yayma amacıyla Maraş'tan birçok öğretmen ve alim Trabzon'a taşındı. "Trabzon Tarihi" adlı eserde Şakir Şevket tarafından belirtildiği üzere, fetihten 200 yıl sonra, yani 1661 yılına dek bölgede İslam'ın yayılması tam olarak sağlanamazken, Maraşlı bir alim Bayburt üzerinden Trabzon civarına gelerek, buradaki en saygın Papazları dahi İslam'a davet etmekte büyük bir başarı gösterdi. Maraşlı alim, yerel halka ve papazlara İslam dinini benimsetti. Ancak bazı kaynaklarda, Trabzon ve çevresinin İslam'ı benimsemesi, yani Maraşlı alimlerin bu bölgeye gelmesinin 1550'li yıllarda gerçekleştiği ifade ediliyor. Bunun üzerine Trabzon ve civarının nüfus yapısı 1681'de yüzde 98 Müslüman Türk nüfusuna ulaştı.

İKİ ŞEHİRDE DE AYNI KÖKTEN EGLEN İNSANLAR VAR

Kahramanmaraş'ta yaşayan bazı vatandaşlar ile Trabzon Of'ta yaşayan bazı vatandaşların aynı kökten geldikleri biliniyor. Bu bağlamda, Kahramanmaraş'taki Saçaklızadeler ile Of'taki Fındıkoğulları ailelerinin aynı kökten geldikleri biliniyor. Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'da Şehzadelik yaparken evlendiği eşinin ise, Maraş'taki Dulkadiroğlu Beyi'nin kızı olması, Kahramanmaraş ve Trabzon arasındaki tarihi dostluğun bir başka kanıtı olarak tarihe işlendi.

HER İKİ ŞEHİRDE DE ÜNLÜ CADDELER VAR

Tarihi dostluk, Cumhuriyet döneminde de güçlenmeye devam ederek sürdürüldü. Her iki şehrin en önemli ve en merkezi caddelerine birbirlerinin isimleri verildi. Trabzon'un en merkezi ve işlek caddesine Maraş adının verilmesi ve Kahramanmaraş'ta en işlek caddeye Trabzon Caddesi isminin verilmesi, iki şehir arasındaki derin bağın ve tarihi ilişkinin bir tesadüf olmadığını gösteriyor.

Trabzon'da Maraşlı köyü-mahallesi bulunmakta

OSMAN EFENDİNİN MEZARI, MARAŞLI CAMİİ’NDE

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Maraşlı köyü-mahallesi bulunmaktadır. Maraşlı'nın eski adı "Paçan"dır. 1486 yılına ait tahrir defterlerinde Çaykara ilçesi sınırları içerisinde kaydedilmiş 4 köyden biri "Nefs-i Paçan"dır. Nefs-i Paçan, günümüz Maraşlı merkez olmaz üzere, Şahinkaya ve Koldere mahallelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Yerleşimde başlangıçta Hristiyan nüfus ağırlıktayken ilerleyen yıllarda dışardan göçlerle Müslüman nüfusta artış yaşanmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra da Nefsipaçan adıyla Of kazasına bağlı görülen yerleşimin adı 1959 yılında, "yabancı kökten geldiği ve iltibasa yol açtığı" gerekçesiyle 7267 sayılı kanunla Maraşlı olarak değiştirilmiş ve 1960 yılı nüfus sayımından itibaren yeni adıyla kayıtlarda yer almaya başlamıştır.  Köyün günümüz adının, Trabzon’un fethinden sonra Solaklı Vadisinin İslamlaştırılması amacıyla bölgeye gelen alperenlerden Kahramanmaraşlı Saçaklızade Osman Efendi’den geldiği düşünülmektedir. Osman Efendinin mezarı, Maraşlı Camii’ndedir. Bu nedenle cami, vatandaşlarca sık sık ziyaret edilmektedir. Köye kendisine duyulan saygı nedeniyle “Maraşlı” adı verilmiştir.

Editör: Eyüp Kağan Atlı