Kahramanmaraş Havalimanı'nın 1242 ada 166, 169, 172, 175 parsellerindeki yaklaşık 30.000 m2 arazide ekili bulunan buğdayın satışı, 10/06/2024 tarihinde KDV dahil 60.000,00 TL muhammen bedel üzerinden açık artırma usulüyle ihale edilecek. İhaleye katılma şartnamesi Kahramanmaraş Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılacak olanlar 10/06/2024 günü saat 14.00’a kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Kahramanmaraş Havalimanı Müdürlüğü evrak kayıt birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.

Editör: Didem Kayabaşı