Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak. Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, kanun teklifini desteklediklerini söyledi. Şehirlerin imarının mutlaka yeniden yapılacağına vurgu yapan Aycan,  Bu imar sonrasında da bu şehirler tekrar yaşanılır hâle gelecektir ve eski günlere dönüş için -belki de eski hâlinden daha iyisi yapılarak buralarda çalışmalar yapılacaktır. Onun için, bugün görüştüğümüz Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarına baktığımız zaman, afet fonunun kurulmasına, bu fonun işleyişine ve kaynakların nasıl dağıtılacağına, nasıl denetleneceğine dair hükümler var. Bu çalışmayı, bu kanun teklifini biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, çok doğru ve yerinde buluyoruz. Mutlaka böyle bir fonun kurulması gerekirdi, o yüzden yapılan kanun teklifi çok yerindedir ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kanun teklifini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ GÜÇLÜDÜR

Aycan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “6 Şubatta, önce Kahramanmaraş Pazarcık, dokuz saat sonra da Kahramanmaraş Elbistan merkez üssü depremler hakikaten çok büyük etkilere sebep olmuş, yıkıma sebep olmuştur. 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler bilindiği gibi 11 ilimizi etkilemiştir. Yaklaşık 110 bin kilometrekare coğrafya üzerinde etkili olmuştur, bu da ülkemizin yedide 1'ini oluşturmaktadır. Bu bölgede yaşayan 13,5 milyon nüfusumuz etkilenmiştir. 120 ilçe, binlerce köyü etkileyen büyük bir felaket yaşamış bulunuyoruz. Tabii, bu felakette 48.500 vatandaşımız, kardeşimiz vefat etmiştir; bir kez daha vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 115 bin kişimiz vardır; bunların büyük bir kısmında organ kayıpları, ampütasyon oluşmuştur maalesef, engelli duruma geçmişlerdir. Tabii, büyük bir felaket oldu ve buna bağlı da ciddi bir etki oluştu. Sadece bina yıkılması değil, buradan açığa çıkan ağır hasarlı binalar ve acil yıkılacak binaları da kattığımızda yüz binlerce konut ihtiyacı ortaya çıkmış bulunuyor. Tabii ki bu yaraları da saracağız, bunun üstesinden de geleceğiz. Devletimiz, milletimiz güçlüdür, buna muktedirdir; elbette bunu da başaracağız.
   

405 BİN KONUTA İHTİYAÇ OLDUĞU SAPTANMIŞTIR

 Depremin ilk etkileri geçmiş, insanlarımızı çadırlarda ve konteynerlerde yaşatma çalışmaları devam etmektedir. Enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan devam etmektedir, özellikle depremin en çok etkilediği 4 ilimiz, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya bazında baktığımızda bu çalışmalar devam etmektedir. Fakat diğer taraftan kalıcı konut yapmayla ilgili çalışmalar da sürmektedir. Bugün bu fon kalıcı konutların yapılmasıyla ilgili bir fondur. Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı çalışmaya göre 405 bin yeni konuta ihtiyaç vardır. Bunun 146 bini Hatay'da, 88.500'ü Kahramanmaraş'ta, 66 bini Malatya'da, 47 bini de Adıyaman'da olmak üzere toplam 405 bin konuta ihtiyaç olduğu saptanmıştır. Bununla ilgili çalışmalar da hızlıca devam etmektedir. Kahramanmaraş'ta bununla ilgili toplantılara da katılmış bulunuyorum. Tabii bu konutlara özellikle yeni yerleşim yerleri saptanmaya çalışılmakta; fay hattı üzerinde olmaması, hazineye ait olması ve sağlam zeminde yer alması burada aranan kriterlerdir. Ciddi bir çalışma yapılmaktadır, yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Özellikle fay hattı üzerinde olmamasına özen gösterilmekte; bununla da yetinilmemekte, mutlaka belirlenen arazilerde de zemin incelemesi yapılmakta, zemin etüdü yapılmakta, ondan sonra da bu uygun yeterlilikte, büyüklükte ise burayla ilgili projeler oluşturulmaktadır ve bu projeler hazırlandığında da ihaleye çıkılmaktadır. Titiz bir çalışma yürütülmektedir ve birçok mimardan, şehir planlamacısından da destek alınarak hem yeni konutların yapılacağı yerleri hem de beraberinde eski yerlerde, yıkılan bölgelerde de yeniden yapılaşma için uygun planlar hazırlanmakta. Bu çalışmalar yoğun bir şekilde sürmektedir, bu çalışmaları destekliyoruz.

ŞEHİRLERİMİZİN YENİDEN İMARINI MUTLAKA YAPACAĞIZ

İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar gördü İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar gördü

Tabii ki bir tek vatandaşımızın ölmesini de istemezdik ama 48.500 vatandaşımız vefat etti. Fakat tabii ki olan oldu, keşke olmasaydı; olmaması için binalarımız gerçekten güvenli, dirençli, depreme dayanıklı olsaydı, bunları yaşamasaydık elbette çok daha iyi olacaktı ama burada da kalamayız, mutlaka hayatı da devam ettirmemiz lazım. Yıkılan binaların yerine yeni binalar yaparak şehirlerimizi tekrar canlandırmamız, şehirlerimizi tekrar yaşanır hâle getirmemiz, buradaki yaşantıyı da idame ettirmemiz gerekiyor. Bu şehirlerin hepsi ülkemizin çok değerli, kadim şehirleridir, kadim kültürlerin yaşadığı şehirlerdir. Şehirlerimizin yeniden imarını mutlaka yapacağız. Bu imar sonrasında da bu şehirler tekrar yaşanılır hâle gelecektir ve eski günlere dönüş için -belki de eski hâlinden daha iyisi yapılarak- buralarda çalışmalar yapılacaktır. Onun için, bugün görüştüğümüz Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarına baktığımız zaman, afet fonunun kurulmasına, bu fonun işleyişine ve kaynakların nasıl dağıtılacağına, nasıl denetleneceğine dair hükümler var. Bu çalışmayı, bu kanun teklifini biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, çok doğru ve yerinde buluyoruz. Mutlaka böyle bir fonun kurulması gerekirdi, o yüzden yapılan kanun teklifi çok yerindedir ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kanun teklifini destekliyoruz. Devlet dediğiniz de böyle olur; devlet dediğiniz yaraları sarar, hiç kimseyi mağdur etmez.
    

TÜRK MİLLETİ OLARAK, TÜRK DEVLETİ OLARAK BU ACILARIN HEPSİNİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Konutu yıkılan her konut sahibini tekrar konut sahibi yapmaya yönelik bir çalışma yürütülmektedir. Bildiğimiz kadarıyla evi yıkılan her vatandaşımıza bir şekilde ev verilecektir ve bununla ilgili de tabii ki ciddi bir projelendirme, altyapı ve üstyapı çalışmaları sürmektedir. Bu, çok ciddi bir kaynağa ihtiyaç doğurmaktadır. Tabii ki devlet olarak bunu karşılayacak güçteyiz, buna muktediriz ama çeşitli yerlerden gelen kaynakların birleştirilerek tek elden dağıtılmasıyla ilgili bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu açıktır; bu da doğrudur. Bu, ister hibe şeklinde olsun, ister dış kaynaklı olsun, kredi olsun veya bağış şeklinde olsun, tüm kaynakların bir elden toplanarak ilgili bakanlıklara dağıtımını sağlamak üzere oluşturulan bir fondur ve denetime açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu hâliyle bu kanun teklifinin yerinde olduğunu, çok doğru bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin de buna ihtiyacının olduğunu belirterek kanun teklifinin tümünü ve maddelerini de tümüyle destekliyoruz. Hatta, kentsel dönüşüm çalışmalarını da organize eden, buna da kaynak oluşturan bir fon çalışmasının da yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun da -belki ayrı bir kanunla- böyle bir kaynak oluşturulması ve kaynakların sadece deprem bölgesindeki illerde değil ülkemiz genelindeki tüm kentsel dönüşüm çalışmalarının finanse edilmesi açısından önemli bir girişim olacağını düşünüyoruz. Bütün illerimizde depreme hazırlıklı olmak adına bunu da kurduğumuz zaman, bu bütün eskimiş, yıpranmış veya mevzuata uygun olmayan binaların yeniden yapılmasına vesile olacaktır diye düşünüyoruz ve böyle bir fonu da öneriyoruz. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti olarak, Türk devleti olarak bu acıların hepsinin üstesinden geleceğiz. İnanıyoruz ki devletimiz, Hükûmetimiz bu acıların hepsini saracak ve herkesi de tekrar, yeniden konut sahibi yapacaktır.”

Haber: Ömer Harmankaya