thumbs_b_c_f189fb38fc7f94d1b71491c4ac59f92b

YÖK’ün almış olduğu karar doğrultusunda, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da Uzaktan öğretim veya yüz yüze eğitim görecek öğrencilerden talep edenlere, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin" özel öğrencilik hükümlerine tabi olmaksızın kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı tanınacak. Bu karar, depremlerin yol açtığı olumsuz koşullar altında eğitimlerini sürdürmekte zorlanan öğrencilere yardımcı olmayı amaçlarken, öğrencilere, kayıtlı oldukları programın benzeri bir programa başka bir devlet üniversitesinde devam etme fırsatı sunularak eğitimlerine devam etmelerini sağlamaktadır.

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ALANLAR DİKKAT!

Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve başka üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak "öğretmenlik uygulaması" dersini yüz yüze alması gereken öğrenciler talepleri halinde bu derse bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekler veya sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu yapabilecekler. Üniversiteler, ihtiyaç duyması halinde, bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için sorumlu birim görevlendirecek.

1 YIL KAYIT DONDURMA HAKKI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak.

DETAYLAR İÇİN İLGİLİ ÜNİVERSİTELERE VEYA YÖK’E BAŞVURULMALI

YÖK'ün bu tür düzenlemeleri, acil durumlar veya doğal afetler gibi özel koşullar altında öğrencilere destek sağlama amacı taşır. Bu tür düzenlemelerin detayları ve uygulama şartları YÖK tarafından belirlenmekte olup, yararlanmak isteyen öğrencilerin YÖK veya ilgili üniversitelerle iletişime geçmeleri ve resmi bilgilere başvurmaları gerekiyor.

Depremzede 240 kişi THY ile gökyüzü kariyerine başlıyor Depremzede 240 kişi THY ile gökyüzü kariyerine başlıyor

Haber: Eyüp Kağan Atlı