11 ilde büyük yıkım ve hasara neden olan ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen, dünyada büyük yankı uyandıran depremlerin üzerinden 6 aylık süre zarfı geçti. Yaşanan felaketlerin ardından pek çok konut ve işyeri yıkıldı veya aldığı hasar sonucu kullanılamaz hale geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen Hasar Tespit Çalışmaları neticesinde, kullanılması sakıncalı yapılara acil yıkılacak veya ağır hasarlı raporu verilirken bu yapılara ilişkin geçtiğimiz günlerde yıkım kararı tebliğ edildi ve ilan tutanakları kapılara asıldı. İlgili ilanda , “Can ve çevre güvenliği büyük risk görülen ve ‘Yıktırılacak Bina (Ağır Hasarlı)’ statüsünde olan binalarla ilgili … adresinde olan binanız hakkında yıkım kararı alınmıştır. Bu durumda ilanen tebliğ olunur” ibaresi yer alıyor.

TUTANAKTA BULUNAN MADDELER ŞUNLAR:

1-Bina Acil Yıktırılacak/Ağır Hasarlıdır Girilmesi Tehlikelidir. Lütfen Girmeyiniz.

 2-7269 sayılı " Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 13. Maddesi (a) bendi gereğince;

Değişik: 3I/8/1999-KHK-574/1 md.) Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amiri-ne ayrı bir rapor verilir. Bu makamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 3 gün süre verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde durum, mahalli vasıtalarla ilan edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır.

(Değişik: 31/8/1999-KHK-574/1 md.) Mal sahibi veya vekili, bu bildiriye karşı 3 gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz edebilir, idare kurulları bu itirazı en geç 3 gün içinde inceler ve karara bağlar. Süresinde itiraz olunmayan yahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde bu binalara el konularak yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülkiye amirinin emri ile yıktırılır.

Gazetemizin Bugünkü Manşeti Gazetemizin Bugünkü Manşeti

1-517

MAHKEME SÜRECİNDE Kİ YAPILAR NE OLACAK?

İlgili yapıların malikleri tarafından, rapor sonuçları mahkemeye verilen konutlara da aynı tutanaklar gelmekte olup, mahkeme sonuçları henüz belirlenmeyen yapılarda yıkım faaliyetleri karara göre uygulanmaya başlanacak.

Haber: Eyüp Kağan Atlı