6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde kent genelinde 5 bin 987 binaya orta hasarlı raporu verilmişti. Binalarının güçlendirilmesini isteyen mülkiyet sahibi vatandaşlar yüzde 80 oranını sağlamak koşuluyla güçlendirme ruhsatını ilgili belediyelerden 5 Nisan 2024’e kadar almış olmaları gerekiyordu. AFAD, yayımladığı yeni genelge ile bu tarihi 3 ay erteleyerek 5 Temmuz 2024’e kadar uzattı.  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla AFAD tarafından yayınlanan genelge kapsamında, söz konusu tarihe kadar güçlendirme ruhsatını almayan orta hasarlı yapılar ‘Ağır Hasarlı’ olarak işlem görecek.

YAPI RUHSATI” DÜZENLEMELERİ İÇİN 5 TEMMUZ 2024 TARİHİNE KADAR EK SÜRE VERİLMİŞTİR

Konuya ilişkin yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi; “İlgi Genelgede; ruhsat vermeye yetkili idarelerin güçlendirme izni için yapı ruhsatını 05 Nisan 2024 tarihine kadar düzenleyerek, ruhsat verilen veya ruhsat verilmesi uygun görülmeyen binaların listelerini 12 Nisan 2024 tarihine kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne askı kodu, açık adres bilgileri ve tapu kaydı bilgilerini içerecek şekilde bildireceği ve 1 yıl içinde güçlendirme yapılarak yapı kullanma izin belgesinin de düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Gelinen süreçte yetkili idare ve vatandaşlardan kaynaklanan çeşitli nedenlerle ruhsat süreci tamamlanamamış binalarla ilgili olarak İlgi Genelgede belirtilen 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvurusu yapılmış olması ve "yapı kullanma izin belgesi" düzenlenmesi için verilen 1 yıllık sürenin sonu olan 5 Nisan 2025 tarihinde değişiklik söz konusu olmaksızın;

1- Ruhsat vermeye yetkili idarelerimize "yapı ruhsatı" düzenlemeleri için 5 Temmuz 2024 tarihine kadar ek süre verilmiştir.

2- Yapı ruhsatı verilen veya ruhsat verilmesi uygun görülmeyen binaların listelerinin ise 12 Temmuz 2024 tarihine kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne askı kodu, açık adres bilgileri ve tapu kaydı bilgilerini içerecek şekilde bildirilmesi gerekmektedir.

3- Süresi içerisinde ruhsat vermeye yetkili idarelerce bildirimi yapılmayan binalarla ilgili olarak, 7269 Sayılı Kanunun 13'üncü maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı/İl Müdürlüğünün ana çözüm ortağı olduğu afet enkaz kaldırma grubu koordinasyonunda, hasar tespit sürecinin kesinleştiği tarihler (kesin hasar tespit ilanı itiraz varsa itiraz ilanı/ idari yargı kararı tarihleri) dikkate alınarak yıkım işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.

Orta hasarlı binalardan hak sahibi kabul edilen afetzedelerin, hak sahipliği bakımından ağır hasarlı gibi değerlendirilerek konut kurasına dahil edilebilmesi, kura ve yıkım işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için ruhsat alınan binalara ilişkin verilerin Genelge kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.”

Editör: Çağatay Gedik