Kahramanmaraş’ta Alışveriş Festivali yarın başlıyor Kahramanmaraş’ta Alışveriş Festivali yarın başlıyor

Geçtiğimiz günlerde KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak'ın emekliye ayrılması sonrası yerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş getirilmişti. Rüstem Keleş ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığına başvuru yaptı. Rüstem Keleş’in Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığına başvuru yapması sonrası genel müdürlük koltuğuna yeni bir atama gerçekleştirildi. Buna göre Tahir Tekin KASKİ Genel Müdürü olarak atandı.

TAHİR TEKİN KİMDİR?
1962 Yılında Nevşehir – Avanos – Paşalı Köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1984 Yılında mezun oldu. 1985 – 1986 Yıllarında yedek subay olarak askerlik görevini yaptıktan sonra 1987 Yılında Emniyet Genel Müdürlüğünde “Dernekler Denetçisi” olarak memuriyete başladı. 1991 Yılı sonlarında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğüne atandı. Birçok belediyede denetim, teftiş ve soruşturma görevleri yürüttü.


2004 – 2006 Yılları arasında 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı (mahalli idareler yönünden) hazırlıkları, mahalli idarelerin yeni mali sisteme geçirilmeleri konusu ile ilgili proje gurubunda yer aldı. “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”, “Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği”, 5393 sayılı Kanunun 69’uncu maddesine dayanılarak çıkarılan “Belediyelerin, Arsa, Konut, İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin” hazırlanmasında görev aldı.
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun çıkması ve Türkiye Belediyeler Birliğine ülke düzeyinde tek birlik statüsü verilmesi üzerine, bu birliğin yapılanması, yeni tüzel kişiliğinin oluşturulması amacıyla 2006, 2007 Yıllarında yaklaşık iki yıl süreyle bu birliğe geçici görevle görevlendirildi.
31.12.2007 tarihi itibarıyla “İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi” olarak atandı. Görevimiz gereği, Bakanlığın merkez birimlerine denetim, danışmanlık ve rehberlik şeklinde katkılar sağlamaya çalıştı. 08.03.2013 tarihli onayla “İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı” olarak atandı. 


Belediyelere yönelik olarak, “5018 sayılı Kanun”, “Harcama süreci, görevliler ve sorumlulukları”, “İç Kontrol”, “Ön Mali Kontrol” “Analitik Bütçe”, “Tahakkuk Esaslı Muhasebe”, “Kamu Zararı”, “Taşınır Mal Yönetmeliği”, “Taşınmazların tahsisi, devri, satışı”, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu”, “4735 sayalı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”, “Doğrudan temin ve % 10 uygulaması” ve “Belediye Kanunu” konularında çok sayıda eğitim ve seminer programlarına (bir kısmı TODAİE’ de olmak üzere) eğitici olarak katıldı. Bu konulara ilişkin çok sayıda makalesi, sorulara verdiği cevaplar “Yerel Yönetim ve Denetim”, “İller Belediyeler” Dergilerinde yayınlandı.

"Haber Merkezi"