Kahramanmaraş, küçük bir şehir olmasına rağmen, 1924 yılında açılan çeltik fabrikası ile sanayi tarihinde önemli bir yer tutuyor. Şehrin en önemli ziraî ürünü olan çeltiği işleyerek kabuğundan ayıran bu fabrika, aynı zamanda Maraş ve çevresinde yetişen hububat ile kırmızıbiberi de işleyerek un, pul biber ve toz biber gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiriyordu. Bu fabrika, şehrin tek önemli sanayi kuruluşu olarak dikkat çekiyordu.

DOKUMACILIK, ŞEHRİN GELENEKSEL UĞRAŞLARINDAN BİRİ OLARAK ÖN PLANA ÇIKIYORDU

1926 yılında 100 dokuma tezgahı ile evlerde ve atölyelerde yürütülen dokumacılık, Maraş'ın geleneksel uğraşlarından biri olarak ön plana çıkıyordu. Özellikle makineli tarımın henüz yapılmadığı bir dönemde Maraş demirciliği büyük bir öneme sahipti. Günümüzde bu sanat kolları eski popülaritelerini yitirmiş olsa da, Bakırcılar, Demirciler, Saraçlar Çarşısı gibi mekân isimleri, bu meslek gruplarının tarihi önemine ve yerine hâlâ tanıklık etmektedir. Maraş, sanayi ve geleneksel el sanatlarıyla zengin bir kültürel mirasa sahip olup, bu miras şehrin tarihini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Editör: Çağatay Gedik