Ekran Görüntüsü 2024 03 25 124003

Türk tarihinde önemli bir yer tutan 24 Oğuz boyu, geniş bir coğrafyaya yayılarak çok sayıda hanlık, beylik ve devletin kurulmasına öncülük etti. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan bu etkileyici yayılım, Türklerin tarih sahnesindeki güçlü varlığının ve etkisinin altını çiziyor. Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu şehirlerinden Kahramanmaraş, geçmişten günümüze Oğuz Türkmen boylarının önemli yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'ya yönelik geniş çaplı göç hareketlerinin merkez üssü haline gelen bölge, 24 boydan oluşan Oğuz Türkmenlerinin sosyal ve kültürel yapısını bünyesinde barındırıyor. Kahramanmaraş'ın, Anadolu'nun farklı köşelerine yayılan Türkmen boylarının izlerini taşıması, şehri tarih ve kültür araştırmaları için cazip bir merkez haline getiriyor. Bölgenin zengin tarihi mirası, Kahramanmaraş'ı sadece bir turizm destinasyonu olarak değil, aynı zamanda kültürel araştırmaların da odağına yerleştiriyor.

Unnamed-6

KAHRAMANMARAŞ’TA BÖLGE BÖLGE OĞUZ BOYLARI

Kahramanmaraş-Merkez: Avşarlı Boyu

Kahramanmaraş-Türkoğlu: Avşar Boyu

Kahramanmaraş-Andırın: Kızık Boyu

Kahramanmaraş-Süleymanlı: Kınık Boyu

Kahramanmaraş-Dulkadiroğulları: Bayat Boyu

Kahramanmaraş-Merkez ve Kahramanmaraş-Türkoğlu bölgeleri, Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Yıldız Han'ın torunlarından gelen Afşar- Avşarlı Boyu'na aittir. "Afşar" terimi, hızlı hareket eden veya çabuk iş yapan anlamını taşır. Kahramanmaraş-Andırın bölgesi ise yine Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Yıldız Han'ın torunlarından gelen Kızık Boyu'na aittir. "Kızık," güçlü ve akıllı anlamlarını içerir. Kahramanmaraş-Süleymanlı bölgesi ise Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Yıldız Han'ın torunlarından gelen Kınık Boyu'na aittir. "Kınık," saygıdeğer veya aziz anlamına gelir.

Ekran Görüntüsü 2024 03 25 124732

Editör: Çağatay Gedik