Günümüzde sık kullanılmasa da 12. yüzyıldan beri iki ya da daha fazla giysiden oluşan takım ve elbiseler için kullanılan esvap sözcüğü Kahramanmaraş'ın zengin kültürel mirasının bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Sevb sözcüğünün çoğulu olarak ifade edilen ve nesilden nesile aktarılan esvap kelimesi, kentin yaşlı kesimi tarafından günlük konuşmalarda hala tercih ediliyor. Yüzyıllar boyunca dilimizde yer alan ve günümüze kadar ulaşan esvap sözcüğü, Kahramanmaraş ve çevre illerde giysi takımlarını ifade etmek için kullanılıyor. 

Muhabir: Sibel Gürle