Kahramanmaraşlı vatandaşlar başta olmak üzere tarihi olgulara ilgisi olanların Kahramanmaraş hakkında merak ettiği birçok şey varken bunlardan en popüler olanı da ‘Kahramanmaraş’ın eski ismi nedir?’ sorusu oluyor. Kahramanmaraş tarih öncesi çağlardan bu yana çok fazla etnik köken ve imparatorluğa ev sahipliği yaptığı için ismi her dönemde farklılık göstermiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonucu bulunan her yazıtta farklı veya benzer isimlerle karşımıza çıkan Maraş, pek çok kez isim ve yer değiştirmiştir.

HİTİT YAZITLARINDA ‘MARAJ’ VE ‘MARKASİ’ OLARAK GEÇİYOR

Kahramanmaraş Hitit İmparatorluğu’nun hakim olduğu Kahramanmaraş’ta, Maraş adının nereden geldiği ve anlamının ne olduğuna dair birkaç görüş ileri sürülüyor. Bilinene göre şehri Hitit komutanlarından ‘Maraj’ adlı birinin kurmasından dolayı şehre Maraj adı verilmiş. Hititlilerden kalan yazıtlarda ‘Maraj’ ve ‘Markasi’ olarak geçiyor. Asur kaynakları da Maraş’ın adının Hititlilerden geldiğini doğrularken, onlarla da Markaji olarak tarihe geçer. Asur krallarından biri olan Sargon’un zamanından kalan yazıtlarda ise Kahramanmaraş’ın o dönemde ‘Gurgum’ olarak geçtiği bilinir. Milattan önceki dönemde bu böyleyken, Milattan sonraki yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun Maraş bölgesini ele geçirmesiyle Maraş’ın adı ‘Germanicia’ oldu. Şehir müslümanlar tarafından fethedilene kadar bu isimle sonrasında ise eski haliyle kullanılmaya başlanmıştır. Arap alfabesinde ‘j’ harfi bulunmadığı için Mer’aş şekline dönüştü. Daha sonraları Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurulmasından dolayı Zülkadir şeklinde de ifade edildi. Osmanlılar zamanında ise kolay söylenmesi bakımından ‘Maraş’ olarak değiştirildiği bilinir. Bu şekilde ilerleyen şehir Kurtuluş Mücadelesi’nden sonra Madalya alarak Kahraman şehir unvanına sahip olarak Kahramanmaraş oldu.

Muhabir: MELİSA TÜRKMEN