Kahramanmaraş, hidroelektrik santralleri ve termik santralleri ile Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 30 gibi büyük bir bölümünü karşılarken  Türkiye'nin en fazla enerji üretimi yapan illeri sıralamasında İzmir’den sonra ikinci sırada bulunuyor. Türkiye genelinde elektrik iletimini yöneten ana kurum olan TEİAŞ, Kahramanmaraş'ın enerji potansiyeli yüksek bir şehir olmasına rağmen kentte Bölge Müdürlüğü bulundurmuyor. En yakın bölge müdürlüğü ise 12.Bölge Müdürlüğü olarak Gaziantep'te yer alıyor.

Gaziantep'te Bulunan 12.Bölge Müdürlüğü

BİRÇOK KAMU KURUMU KAHRAMANMARAŞ’TA BULUNMUYOR

TEİAŞ'ın yanı sıra, Vakıflar Bölge Müdürlüğü gibi birçok önemli kamu kurumunun bölge müdürlükleri de Gaziantep'te bulunuyor. Bu durum, Kahramanmaraş'ın bürokratik işlemlerde ve kamu hizmetlerinde geri planda kalmasına neden olurken şehrin Gaziantep kadar önemsenmediğini ve gelişmesi için gerekli adımların atılmadığını bir kez daha kanıtlıyor.

ŞEHRİN POTANSİYELİ HİÇE SAYILIYOR

Kahramanmaraş'ın stratejik önemi ve enerji üretimindeki katkısı göz önüne alındığında, bu tür bölge müdürlüklerinin burada da bulunması gerekliliği açıkça görülüyor. Şehrin potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için bu tür adımların atılması büyük önem taşıyor.

Editör: Didem Kayabaşı