Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 518, 522, 523, 524, 785, 786, 787, 788, 973, 974, nolu parseller üzerinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulama işlemleri tamamlandı. İmar uygulamasına ait dağıtım cetveli ve parselasyon planı 6 Şubat Salı günü ile 6 Mart Çarşamba tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilerek, Belediyenin ilan panosunda askıya çıkartıldı.

1-642

Kaynak: Haber Merkezi