Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanan mücbir sebep halinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmasının ardından, yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuru ve taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi. Buna göre, bu iller ve ilçelerde yeniden yapılandırma düzenlemesinden faydalanmak isteyen mükellefler, 2 Aralık 2024'e kadar başvuruda bulunabilecekler.

ÖDEMELER NE ZAMAN OLACAK?

Yapılandırılan tutarın birinci taksitinin 31 Aralık 2024'e, ikinci taksitin 31 Ocak 2025'e ve diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekecek. Ayrıca, matrah ve vergi artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerin de 2 Aralık 2024'e kadar beyan veya bildirimde bulunmaları gerekiyor.

YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİNİN İMKANLARI NELER?

Söz konusu kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borç ödeniyor. Düzenleme kapsamında, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçları da yer alıyor. Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları gibi) sulh yoluyla sonlandırılması imkanı da tanınıyor.

Editör: Didem Kayabaşı