Coğrafi konumu, tarım alanlarının varlığı, sanayisi ve doğal güzellikleri açısından Akdeniz’in önemli kentlerinden bir olan Kahramanmaraş, su kaynakları bakımından da zengin şehirlerin en başında geliyor. Bu anlamda sınırları içerisinde bulundurduğu birçok barajıyla kente ve ülkeye katma değer sağlayan Kahramanmaraş’ın önemli potansiyellerinden biri olan Sır Barajı’nın şehre daha çok katkı sağlaması yönünde çalışma yapan KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Temiz, ortaya çıkardığı projenin detaylarını gazetemize anlattı. Projesinde Sır Barajı’nın doğu kısmı ile Kılavuzlu köprüsü altında kalan kesimin en dar yerine set inşa edilmesini isteyen Prof. Dr. Temiz, inşa edilen bu iki setle su düzeyinin sabit tutularak Kahramanmaraş’ın sahil kenti konumuna getirilmesini amaçlıyor. Projenin hayata geçirildiği takdirde kente sağlayacağı kazanımları tek tek sıralayan Prof. Dr. Hüseyin Temiz,Projenin ilgili birimlerce değerlendirilerek gündeme alınması yönünde çalışmalar yapılması dileğimizdir” dedi.

PROJENİN DETAYLARI!

Projeyi anlatan Prof. Dr. Temiz, “Sır Barajı’nın doğu kısmı ve Kılavuzlu köprüsü altında kalan kesimin en dar yerine inşa edilecek iki set ve su düzeyine ayarlı olan donanımlarla iki kısımda da su düzeyi belli bir kotta sabit bırakılacaktır. Sabit bırakılan iki göl üzerine, güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten kule inşa edip geceleri de gölün muhteşem manzarasının görülmesi sağlanabilir. Kente ve ülkeye katma değer sağlayan barajlar, kent silueti ve rekreasyon alanları oluşturma açısından önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Sır Baraj Gölü’nün inşa edilecek iki set ve donanımlarıyla su düzeyinin sabit tutularak Kahramanmaraş’ın sahil kenti konumuna getirilmesi amaçlanmıştır.

PROJENİN KAZANIMLARI

Prof. Dr. Temiz, projenin kazanımlarını şu şekilde açıkladı;    

1- Kentsel kimliğe görüntü estetiği kazandırılması. Yeşil alanlar ve su kentlerin değerlerinin artmasına katkıda bulunan iki önemli etkendir. İnsanlar özellikle belli bir yaşa erdiği zaman huzur aramakta ve sahil yerleşim yerlerinden birini tercih etmektedir. Üniversiteleri tercih eden öğrencilerin tercih nedenlerinden birisi de kentlerin doğal güzellikleridir.

2- Setlerin üzerinden karayolu geçirilecek şekilde planlanması. Set 1’in üzerinden geçirilecek yoldan çok sayıda mahalle yararlanacaktır. Aynı şekilde Set 2’nin üzerinden ise Andırın ve batı köylerine giden yol geçirilmesi mümkün olacaktır. Belirtilen yolların inşa edilmesiyle mevcut yol boyu önemli oranda kısalacak ve maliyet düşecektir.

3- Üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı ve niteliğinin artması. Yukarıda da belirtildiği gibi öğrencilerin üniversite tercihinde kentlerin deniz, göl gibi doğal güzelliklerden yararlanması önemli faktörlerden biridir. Mevcut üniversite öğrencilerinin su dolu iken fotoğraf çekip anı olarak sakladığı bilinmektedir.

4- Enerji üretilmesi. Setlerin üzerindeki su hareketlerinden enerji üretilmesinin mümkün hale gelmesi enerjinin değerinin arttığı günümüzde önemli kazanç olacaktır.

5- Ulaşımdaki erişebilirliğin getirisi. Ulaşımın kolay erişebilir olması ile yerelde yaşamanın daha kıymetli hale gelmesi sağlanacaktır. Buna bağlı olarak kentlere göç azalacak ve kırsaldaki üretim artacaktır. Aynı zamanda kırsalın taze ürünlerinin özelliği bozulmadan tüketiciye ulaşması sağlanmış olacaktır.

6- Kahramanmaraş turizm kaynaklarının gelişmesine katkı sağlaması. Ülke ve bölge turizminde doğal güzelliklere sahip olan kentlerin ön plana çıktıkları görülmektedir. Bu gelişme kentin marka değerini yükseltmektedir. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin faydalanabileceği alanlar kentsel çekiciliği artırmanın yanında yaşam kalitesine de katkılar sağlayacaktır.

Haber: Abdulsamet İspir