1898'de Halep vilayetine bağlı bir sancak merkezi olan Maraş, Mondros Mütarekesi'nin ardından yaşanan İngiliz ve Fransız işgalleri, şehrin tarihinde unutulmaz bir direnişin başlangıcını oluşturdu. Halkın gösterdiği büyük cesaret ve azim, Maraş'ı Kahramanmaraş yaparak ona İstiklal Madalyası kazandırdı.

Maraş'ın İşgal Yılları ve Direnişin Başlangıcı

Maraş, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından kısa bir süre sonra, 22 Şubat 1919'da İngiliz kuvvetlerinin işgali altına girdi. İngilizler, Musul karşılığında Anadolu'nun güney kesiminden çekilme kararı alarak, Maraş'tan ayrıldılar. Ancak bu çekilme, bölgedeki işgalin sonu olmadı.

30 Ekim 1919'da, Fransız birlikleri şehre girdi ve işgali devraldı. Fransız işgalciler ve onlarla işbirliği yapan Ermeni gruplara karşı halk arasında büyük bir öfke doğdu. Bu öfke, Sütçü İmam'ın başlattığı silahlı direnişle birlikte somut bir harekete dönüştü. Sütçü İmam'ın kahramanca direnişi, Maraş halkı tarafından geniş bir destek gördü ve işgale karşı topyekûn bir mücadele başlatıldı.

Csm Marash Eyecatcher 3 Da0B95B5Da

Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Direnişin Örgütlenmesi

Fransız işgaline karşı halk direnişini organize etmek amacıyla 29 Kasım 1919'da Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet, şehrin dört bir yanında direnişin yayılmasına ve organize edilmesine öncülük etti. 21 Ocak 1920'de Araplar ve Harabe mahallelerinde başlayan şiddetli çatışmalar, Fransız birliklerini geri çekilmeye zorladı.

Csm Grothe2 2905 Web 5Be1A251E0

İstiklal Madalyası ve Kahramanmaraş'ın Doğuşu

Maraş'ın bağımsızlık için verdiği bu büyük mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından takdirle karşılandı. Halkın gösterdiği olağanüstü direniş ve kahramanlık, TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te şehre İstiklal Madalyası verilerek onurlandırıldı. Bu madalya, Maraş halkının işgale karşı direnişinin simgesi olarak şehre büyük bir gurur getirdi.

08 2022 26 Nisan 20 20220405 2 52962073 75525683

1973 yılında ise Maraş, bu tarihi kahramanlıklarından dolayı "Kahraman" unvanını aldı ve resmen "Kahramanmaraş" olarak anılmaya başlandı. 7 Şubat 1973'te adı resmen değiştirilen şehir, böylece tarihteki yerini bir kez daha perçinledi.

 

Editör: Melisa Türkmen