banner117
26
Haz 2020
RESTORASYON SONRASI KAHRAMANMARAŞ KALESİ

Restorasyon çalışmaları dolayısıyla yaklaşık 3 yıldır ziyarete kapalı tutulan kalemiz nihayet halka açıldı. Hititlerden beri en az 3000 yıldır şehrin yaşadığı her şeye bizzat tanıklık eden bu yaşlı ve sembolik değeri yüksek kalemiz...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2020
LİBYA’DA NE İŞİMİZ Mİ VAR?

Türkiye'nin milli sınırlarını savunma konseptinin sınır içinden sınır ötesine kaydırılmasıyla birlikte içerden ve dışarıdan aynı minvâlde çatlak sesler yükselmeye başladı. Dışarıdan 'ne işiniz var?” söylemlerinin içerideki...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2020
İHA/SİHA’LARDAN AKINCI’LARA YENİ HAVA STRATEJİLERİ VE SELÇUK BAYRAKTAR DAMGASI

Bayram tatiliyle birleşen sokağa çıkma kısıtlaması evlerimizde hepimizi farklı arayışlara itti. Sanırım bu süreçte şahsımı en fazla heyecanlandıran gelişme ise, BAYKAR tarafından TSK için geliştirilen Akıncı Tiha'nın belgeselini...

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2020
YÜZ YILDAN BERİ ÇOK ŞEYLER DEĞİŞTİ

Tam bir asır önce bugün Türkiye, Anadolu merkezli yeni bir başlangıcın temellerini attı. Asırlar boyu süren bir cihân hakimiyetinin ve kavgalarının sonucu yorgun düşen bir aslan diz çöktü, yaralarının iyileşmesini beklemeye başladı....

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2020
HELÂL VE TEMİZ GIDALARLA BESLENELİM

'Ey İnsanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin!” Bakara-168 Kur'an-ı Kerim hem dünya hem ahiret hayatımızın inşası hususunda tüm insanlığa en temel hakikatleri ayan beyan ortaya koymuştur. Çünkü bizim...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2020
SALGINDAN ÖNCE VE SALGINDAN SONRA DÜNYA-II

  Salgın bittiğinde bambaşka anlayışların hâkim olduğu yeni bir dünyayla karşılaşılacağı muhakkak. Çünkü eski düzenin birçok unsuru salgınla beraber yaşam imkânını da yitirmiş olacak. Ekonomik, siyasi, sosyal, dinî birçok...

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2020
SALGINDAN ÖNCE VE SALGINDAN SONRA DÜNYA

SALGINDAN ÖNCE VE SALGINDAN SONRA DÜNYA-I Tarih boyunca insanlığın gidişatını değiştiren mühim gelişmeler eksik olmamıştır. Keşifler, göçler, istilâlar, savaşlar, ilahi dinlerin ortaya çıkışı, ideolojiler, devrimler, büyük doğal...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2020
CAMİLERİN CEMAATA KAPANMASINDAKİ HİKMETİ ANLAYALIM

Dünya genelinde öldürücü bir salgın haline gelen bir virüsün insanlığı nasıl terbiye etmekte olduğunu hep birlikte müşahade etmekteyiz. Azgınlıkta ve zulümde sınır tanımaz hale gelen insanlık, ateizm küfründen sonra kendini deizm küfrüyle...

MAKALEYİ OKU
16
Mar 2020
MODERN ÇAĞIN AÇ BIRAKTIĞI KALPLERİMİZE BİR ŞİFA KAPISI ARALAMAK…

Modern çağın getirdiği hayatı yaşıyoruz hepimiz. Ama isteyerek, ama istemeyerek… Her arzumuzu önümüze seriyor bu hayatın renkleri… Modern insanın her şeyi doydu… Cebi, midesi, evi, makamı, arzu ve ihtirasları. Hatta beyni bile bilgiye...

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2020
AVRUPA’NIN BUMERANGI: “YENİ KAVİMLER GÖÇÜ” DALGASI

Herkesin az veya çok malumudur. Asyalı Hunların basıncıyla Doğu Avrupa'dan batıya doğru oluşan kitlesel hareketlilik, Kavimler Göçü adıyla tarihe geçmiştir.  375 yılında Hunların Volga nehrini geçerek, Got Krallığını yıkmasıyla...

MAKALEYİ OKU
02
Mar 2020
GENÇLER PROVAKASYONA GELMEYİN

'Size ne oluyor da, Allah yolunda ve; Ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver, diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2020
BUGÜN 12 ŞUBAT 1920’YDİ…

Bugün, güneş bir başka ısıttı Maraş semalarını. Abdal Halil Ağa'nın çomağı davuluna bir başka heyecanla vurdu. Gazi Arslan Bey İstiklâl Harbinin ilk zafer meşalesini yakarken Şeyh Ali Sezaî Efendi sakallarını ıslatan gözyaşlarıyla...

MAKALEYİ OKU
11
Şub 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (22. GÜN)

98- Maraş İstiklâl Harbi'nin gerçekleştiği dönemde ülkemizde neler yaşanmaktaydı? Cevap: Mondros Ateşkesinden sonra ülke genelindeki işgaller genelde eş zamanlı yapılmıştı. 1918 sonlarından itibaren başlayan işgaller; güneyde Hatay-Adana...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (21. GÜN)

97- Sürecin meşhur sözleri nelerdir? Cevap: Şehrin İngiliz işgaline girmesinden, kurtulmasına kadar geçen yaklaşık bir yıllık süreçte hem Türkler, hem de düşman tarafından kaynaklara geçmiş ve hafızalarda yer etmiş simgesel cümle ve...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (20. GÜN)

95- İki tarafın da kayıpları ne şekilde oldu? Cevap: 22 gün geceli gündüzlü devam eden Maraş Harbi'nde, şehir tarihinin belki de en büyük yıkımı gerçekleşmiş, insan kayıplarının yanı sıra sayısız mal kaybı da yaşanmıştır....

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (19. GÜN)

91- Fransızlar çekildiğinde direnmeye devam eden yerler nerelerdi? Nasıl teslim alındılar? Cevap: 11 Şubat'ı 12 Şubat'a bağlayan gece yaşanan Fransız çekilmesi, ana karargâh olan kışladaki kuvvetlerin çekilmesi şeklinde gerçekleşmişti....

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (18. GÜN)

88- Albay Norman, Maraş'a ne zaman ve hangi amaçla geldi? Onun gelişi harbin gidişatına ne şekilde tesir etmiştir? Cevap: Maraş'taki savaşın Fransızların aleyhine gelişmiş olması, General Keret'in üst komuta kademesinden yardım...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (17. GÜN)

86- Kaç Kaç nedir? Ne zaman başlamış ve neler yaşanmıştır? Cevap: 'Kaç Kaç” adı verilen hadise Maraş Harbinin en mühim hadiselerinden birisidir. Aynı zamanda trajedik ve dramatik sahneleriyle de sonraki dönemlere çok derin izler bırakmış...

MAKALEYİ OKU
04
Şub 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (16. GÜN)

83-Maraş İstiklâl Harbinin meşhur şehîdleri kimlerdir? Nerelerde ve ne şekil şehîd olmuşlardır? Cevap: 1-Evliyâ Efendi. Harbin en büyük ve en meşhur şehididir. Daha önce genişçe bilgi verildiği için tekrarına lüzum yoktur. Diğerlerinden...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (15. GÜN)

79-Doğu Cephesinde neler yaşanmıştır? Cevap: Bu cephede millî kuvvetler farklı mıntıkalarda ayrı ayrı mücadele ettiler. Bu da cephenin her yerini aynı anda çatışma bölgesi haline getirirken, kitlesel hareket edilememesi sonucu, düşman mevkilerinin...

MAKALEYİ OKU
01
Şub 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (14. GÜN)

75- Şehîd Evliya Efendi kimdir? Harp başlamadan önceki faaliyetleri hangileridir? Cevap: Nüfus kayıt örneğine göre 1880'de Maraş'ta dünyaya gelen Evliyâ Efendi, Maraş'ın Acemli Mahallesinden ve Evliyâzâdeler ailesindendir. Asıl...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (13. GÜN)

69- Harp ne zaman ve nasıl başladı? Cevap: General Keret heyetin bir kısmını tutuklayıp, diğer kısmını salıverdikten hemen sonra ikindi üzeri silahlar patladı. Tarihler 21 Ocak 1920 Çarşamba gününü gösteriyordu. Zaten Fransız ve Ermeniler...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (12. GÜN)

62- Harp Öncesi General Keret hangi adımları attı? Cevap: Maraş'a gelmekte olan takviye kuvvetlerinin Türkoğlu ve Pazarcık istikametinde durdurularak, çatışmalar neticesinde ciddi kayıplara uğraması ve Pazarcık'taki Kuva-yı Millîye...

MAKALEYİ OKU
29
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (11. GÜN)

58- Düşmanın müstahkem mevkileri nerelerdi? Cevap: Harp patlamadan evvel Türklerle Ermeniler büyük oranda ayrışmış bulunuyordu. Türk mahallelerindeki azınlık Ermeniler genel olarak kendi ırkdaşlarının mahallelerine, Ermeni mahallelerindeki...

MAKALEYİ OKU
28
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (10. GÜN)

54- Pazarcık bölgesinde yaşanan çatışmalar ve askeri hareketlilikler hangisidir? Cevap: Bu çatışmalar kronolojik olarak şunlardır; 23 Aralık 1919-Maraş'tan Antep'e gitmekte olan bir bölük Fransız askeri ile Pazarcık çeteleri arasındaki...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (9. GÜN)

51-Fransız işgalinden, harbin başlamasına kadar geçen süreçte (30 Ekim 1919-21 Ocak 20) Maraş'ta hangi asayiş olayları gerçekleşmiştir? Cevap: Fransızların gelişi ile birlikte şehirde asayiş olayları da başlamış ve bir türlü sonu...

MAKALEYİ OKU
25
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (8. GÜN)

47- Maraş'ın işgâli ve yaşanan harp dolayısıyla Anadolu'nun nerelerinde destek çalışmaları gerçekleşmiştir? Cevap: Anadolu'nun doğusundan batısına birçok yerinde Maraş'la alakalı adımlar atıldı. Bunlar çeşitli...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (7. GÜN)

43-Millî Teşkilât kurulduktan sonra şehirde hangi hazırlıklar yapmıştır? Cevap: Bu konuda yapılan hazırlıkları maddeler halinde sıralayacak olursak; Millî Mücadeleye taraftar olanların teşkilâta alınması tespit edilmiş bir yemin merasimiyle...

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (6. GÜN)

36-Bayrak Hadisesini nasıl anlamalıyız? Cevap: Bayrağın indirtilmesi başlı başına büyük bir teşebbüstür. Aslında Fransızların, Türk Milleti için bayrağın taşıdığı kutsiyeti bilmemek gibi bir durumları söz konusu olamaz. Yüzyıllardır...

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (5. GÜN)

30-Bayrak Olayı sırasında Fransız kuvvetleri içinde görev yapan bir kısım Çerkezlerin olumsuz davranışları nasıl değerlendirilmelidir? Cevap: Fransızlar işgalleri altında tuttukları güney bölgelerinde işlerini kolaylaştırma düşüncesi...

MAKALEYİ OKU