banner117
27
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (9. GÜN)

51-Fransız işgalinden, harbin başlamasına kadar geçen süreçte (30 Ekim 1919-21 Ocak 20) Maraş'ta hangi asayiş olayları gerçekleşmiştir? Cevap: Fransızların gelişi ile birlikte şehirde asayiş olayları da başlamış ve bir türlü sonu...

MAKALEYİ OKU
25
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (8. GÜN)

47- Maraş'ın işgâli ve yaşanan harp dolayısıyla Anadolu'nun nerelerinde destek çalışmaları gerçekleşmiştir? Cevap: Anadolu'nun doğusundan batısına birçok yerinde Maraş'la alakalı adımlar atıldı. Bunlar çeşitli...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (7. GÜN)

43-Millî Teşkilât kurulduktan sonra şehirde hangi hazırlıklar yapmıştır? Cevap: Bu konuda yapılan hazırlıkları maddeler halinde sıralayacak olursak; Millî Mücadeleye taraftar olanların teşkilâta alınması tespit edilmiş bir yemin merasimiyle...

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (6. GÜN)

36-Bayrak Hadisesini nasıl anlamalıyız? Cevap: Bayrağın indirtilmesi başlı başına büyük bir teşebbüstür. Aslında Fransızların, Türk Milleti için bayrağın taşıdığı kutsiyeti bilmemek gibi bir durumları söz konusu olamaz. Yüzyıllardır...

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (5. GÜN)

30-Bayrak Olayı sırasında Fransız kuvvetleri içinde görev yapan bir kısım Çerkezlerin olumsuz davranışları nasıl değerlendirilmelidir? Cevap: Fransızlar işgalleri altında tuttukları güney bölgelerinde işlerini kolaylaştırma düşüncesi...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (4. GÜN)

25-Sütçü İmam Hadisesinden Bayrak Olayına kadar Maraş'ta neler yaşandı? Cevap: Sütçü İmam Hadisesiyle Bayrak Olayı arasında dört haftalık bir süre vardır. Bu süre zarfında olaylar eksik olmamıştır. Bunları sırasıyla görecek...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (3 Gün)

(devamı) 17- Millî Mücadele konusunda kimler, hangi gerekçelerle karşı duruş sergiliyordu? Cevap: Mutasarrıf Ata Bey başından itibaren Millî Mücadele fikrine taraftar değildi. Ayrıca şehrin eşrafından az da olsa karşı olanlar vardı. Bunların...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (2.GÜN)

(Dünden Devamı) 9- Şehrin İngilizler tarafından işgalini Ermeniler nasıl karşıladı? Ermeniler ne umdular, ne buldular? Cevap: Ermeniler, İngilizlerin şehre gelişini büyük bir coşkuyla karşıladılar. Hayallerini gerçekleştirme fırsatı...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2020
100. YILINDA 100 SORU İLE MARAŞ İSTİKLÂL HARBİ (1 GÜN)

Maraş'ın işgaline giden süreç nasıl gelişmiştir?  Cevap: Osmanlı Devleti, Almanya yanında girmiş olduğu 1.Dünya Savaşı'ndan (1914-1918) Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918) ile mağlup olarak ayrıldı. Osmanlı Devleti'nin...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2020
100. Yılında 100 Soru ile Maraş İstiklâl Harbi

Tam 100 yıl oldu, yani bir asır… Yüz yıl önce her şeyiyle var olma, yok olma mücadelesi verildi bu topraklarda… Verilen mücadelenin büyüklüğü, kime karşı ve ne şartlarla verildiği sorusuyla cevap bulur. Mücadeleyi ecdâd verdi, biz torunlarına...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2020
NEO-PERSİZM ZİHNİYETİNİN İRAN YANSIMASI

Son birkaç gündür dış gündem Hafter-Süleymanî arasında gidip geliyor. 2020 ile beraber eş zamanlı bir şekilde Doğu Akdeniz'de Libya'da, Basra'da İran-Irak topraklarında yükselen tansiyon herkesi hop oturup hop kaldırıyor....

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2020
PROF.DR. İLYAS GÖKHAN’IN “KAHRAMANMARAŞ TARİHİ” ADLI ESERİ ÜZERİNE

Kahramanmaraş… Yaklaşık 40 asırlık tarihi birikimin kendine özgü bir kimlik oluşturduğu şehir… Bölgelerin kavşak noktası… Medeniyetlerin ve devletlerin çekişme alanı… İslâm'ın Anadolu'ya giriş kapısı… Ve şehre nihaî...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2019
CAMİ TEZYÎNATLARIMIZDA SİNSİ YÜZLER

Kahramanmaraş İl Müftülüğüne ve Diyanet İşleri Başkanlığına Açık Mektûb Camilerdeki Oturak Garabeti…                 Geçtiğimiz hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2019
100. YILINDA BAYRAK HADİSESİ VE KISAKÜREKZÂDE MEHMED ALİ BEY

'Âlem-i İslâm'a Hitâb! Ey Millet-i Necîbe-i Osmâniye, vaktine hazır ol! Bin üç yüz küsür seneden beri Hazreti Allah'ı ve peygamber-i zişânını hizmetinle razı ettiğin bir din ölüyor. Yani ecdadının kanı pahasına fethettiği...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2019
OSMÂNLICA TARTIŞMALARI ÜZERİNE…

Meşhur adıyla Osmânlıca, teknik ismiyle Osmanlı Türkçesi…                 Hepimizin az veya çok bilgi sahibi olduğu bir imlâ… Ama ne yazık ki, farklı bir dil algısına...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2019
MEVLİD-İ ŞERİFİMİZE DİL UZATMAYIN

Bu gece mübarek Mevlid-i Şerif gecesi… Kainatın seyyidi, nebiler ve gönüller sultanı, varlık âlemimizin dürr-i yektâsı, gözümüzün nuru, gönlümüzün aydınlığı, hasretinin ciğerleri dağladığı, tüm övgü ve senâların üstünde...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2019
SÜTÇÜ İMAM’IN KURŞUNU 100 YAŞINDA

Bugün 31 Ekim… Uzunoluk Hadisesinin, yani meşhur adıyla Sütçü İmam Hadisesinin 100. yıl dönümü. Aynı zamanda iki gün öncesi de Abdal Halil Ağa'nın da, adını tarihe altın harflerle yazdırdığının yüzüncü senesiydi.                ...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2019
SOÇİ İLE SURİYE’DE BELİREN UMUTLAR…

Meşhur darb-ı meseldir; 'Eğer istersen sulh-ı salâh, hazır ol cenge!”… Önce ABD ile Ankara'da, sonra Rusya ile Soçi'de varılan mutabakatların ortaya koyduğu diplomatik kazanımlar yukarıdaki sözün en güncel yansımaları...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2019
BARIŞ PINARI HAREKÂTININ YERİNDEN OYNATTIĞI TAŞLAR

Türkiye'nin millî güvenlik kaygıları ve ülkesinde barındırdığı Suriyeli mültecilerin ciddi bir kısmını, oluşturacağı güvenli bölgeye yerleştirme amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatının 9. Günündeki Türkiye-ABD...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2019
ANADOLU’NUN GÖÇLE İMTİHANI VE TÜRKİYE’NİN TARİHÎ MİSYONU (3)

Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan ve ABD'nin deyimiyle 'Yeni Dünya Düzeni” diye adlandırılan büyük kargaşa dönemi ise; özellikle İslâm Dünyasını derin bir kaos, iç çatışma ve işgal sürecine sokmuştur. 30 yıldır...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2019
ANADOLU’NUN GÖÇLE İMTİHANI VE TÜRKİYE’NİN TARİHÎ MİSYONU (2)

Anadolu coğrafyasının, günümüze kadar sürecek olan kitlesel göçlerin yönelim merkezi olmasının başlangıcı ise son 2,5 asrın hareketliliğidir. Askeri ve teknik anlamda iyice güçlenen Avrupa karşısında eski gücünü muhafaza edemeyen...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2019
ANADOLU’NUN GÖÇLE İMTİHANI VE TÜRKİYE’NİN TARİHÎ MİSYONU (1)

İnsanlık tarihinin en kadim ve süreklilik arz eden olgularından birisi göç adını verdiğimiz kitlesel hareketliliktir. Güvenlik, iklim, beslenme gibi temel kaygıların neticesi olarak genelde doğudan batıya ve güneyden kuzeye doğru bir yönelim...

MAKALEYİ OKU
21
Ağu 2019
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLÂL HARBİ’NİN 100. YILINA DAİR BİR KAÇ PROJE

Sevgili Kahramanmaraş'ımızın işgalinin yüzüncü yılını yaşamaktayız. Allah nasib ederse birkaç ay sonra da (Ocak-Şubat 2020) harbin ve kurtuluşun 100. yılını idrâk edeceğiz. Aradan geçen bir asırda çok şeyler geldi geçti, sayısız...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2019
GÖKSUN-ÇARDAK GEZİSİ VE ÇARDAK MEZAR TAŞLARI

14 Temmuz 2019 Pazar günü bir grup dostla Çardak Kasabası'na kültürel bir seyahat gerçekleştirdik. MAKSAT-DER (Kahramanmaraş Kültür-Sanat-Tarih-Araştırma ve Geliştirme Derneği) Başkanı Tarihçi Yazar Ali Gemci, yine derneğin yönetim...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2019
BU ÂLEMDEN BİR MEHMED ŞEVKET EYGİ GEÇTİ…

Takvîmden son yaprak koptu… 86 yıllık bir fanî ömür nihayetlendi. Mehmed Şevket Eygi… Onu ilk kez üniversitenin ilk yılında Millî Gazete'deki 'Takvîmden Yapraklar” isimli köşesiyle tanıdım. Köşesinin ismi her dâim nesih...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2019
MEDİNE-İ MÜNEVVERE’YE KİLİSE PROJESİ…

            Bugün 8 Haziran… Batılı modern yaşam ezberlerinin hayatımızı çepeçevre kuşattığı çağımızda asla unutulmayan; etkinliklerle o günü gündem yapan özel günlerin sayısı...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2019
ZULÜM ‘1453’TE BİTTİ!

            İstanbul'un fethi ve sonrası; üzerinde çok şeyler yazılmış ve dünya tarihinin en mühim meselelerinden biri ola gelmiştir. Doğu-Batı çekişmesinin, daha özel ifade ile İslam-Hristiyan...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2019
AHUR/AHIR DAĞI’NIN ADINI DEĞİŞTİRMEK-II

            'Ahur”; Farsça kökenli bir kelimedir. Bunun Türkçeleşmiş hâli ise ahırdır. Farsça kökenli kelimeler niçin dilimizde yoğun olarak kullanılmaktadır? Bu sorunun cevabı...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2019
 AHUR/AHIR DAĞI’NIN ADINI DEĞİŞTİRMEK-I

            Yakın bir zamandan beri asırlardır sırtımızı yaslayıp, eteklerinde barındığımız Ahur/Ahır Dağı'mızın ismine yönelik bir kısım ağızlarda yeni bir ifade tarzı karşımıza...

MAKALEYİ OKU

banner145

banner144