Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK işbirliğinde Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi'ne ilişkin çağrı duyurusu yayımlandı.

Çağrı kapsamında hazırlanacak proje başvuruları "https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/" adresi üzerinden 10 Mayıs'a kadar kabul edilecek.

Bakanlığın şiddetle mücadele politikaları için önemli bir kaynak oluşturacak proje çerçevesinde Türkiye genelinde kapsamlı saha araştırması yürütülerek kadına yönelik şiddete ilişkin mevcut durum sosyodemografik özelliklere göre incelenecek. Kadına yönelik şiddet alanındaki politika ve hizmetlere temel oluşturacak bilimsel kanıtlar elde edilecek.

Yapay zeka modelleri kullanılacak

Toplanacak veriler, daha önce 2008 ve 2014 yıllarında yürütülen araştırmaların sonuçlarıyla bir araya getirilerek kadına yönelik şiddetle mücadelede "veri ambarı" geliştirilecek.

Veri ambarı kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadelede risk analizleri ve önleyici çalışmalar konusunda yapay zeka algoritmaları kullanılacak.

Proje ile nicel veri toplanmasının yanı sıra şiddet mağdurları ve hizmet sunucularla nitel görüşmeler gerçekleştirilerek psikososyal ihtiyaçların tespiti de yapılacak.

Şiddet mağdurları için hazırlanacak psikososyal destek modeli sayesinde, psikolojik ve sosyal işlevselliğin artırılması için sistematik, bütüncül ve etkili müdahaleler sunulacak.

Kaynak: AA