TMSF'nin Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile TMSF Tarafından Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, halihazırda 200 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı, 2023 takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 400 bin lira düzeyinde belirlendi.

Söz konusu düzenleme, Vergi Usul Kanunu uyarınca 24 Kasım 2022'de Resmi Gazete'de ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yapıldı.

Editör: Didem Kayabaşı