Gazetemizin Bugünkü Manşeti Gazetemizin Bugünkü Manşeti

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, 1114, 1513 ve 1795 yıllarında da büyük deprem felaketleri yaşamış ve şehir tamamen yıkıma uğramış. Asırlar boyu depremler yaşamış şehir, rivayetlere de konu olmuş. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve geçmişten günümüze çok sayıda isim değiştiren Kahramanmaraş’ın yaşadığı depremler, şehrin eski isimlerinde de yer alıyor.

BÖLGE ZELZELE BÖLGESİDİR

Arkeolojik çalışmalar neticesinde 14-16 bin yıllık geçmişe sahip bölgede yaşayan ilk medeniyet Hititler olarak biliniyor. Hitit döneminin meşhur kumandanlarından Maraj’ın ismi şehre verilirken, Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Gurgum Krallığı bölgede egemen olmuş ve kentin ismi ‘Markas’ veya ‘Markasi’ olarak değiştirilmiştir. Daha sonra Romalıların egemenliğini kazandığını ve “Germanika” dedikleri bu şehre, İslâm orduları fethedince “Mer’aş” veya “Reaşe”, Türkler fethettikten sonra da “Maraş” denildi. “Titreyen yer” anlamı taşıyan Mer’aş isminin şehre verilme sebebi olarak, Nil Vadisi, Lut Gölü, Amik Ovası ile Maraş arasının zelzele bölgesi olması gösteriliyor.

Haber: Eyüp Kağan Atlı