Sayı    : E.71856610-2019/750-Ceza Dava Dosyası                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13.03.2024
Konu    : İlanen tebligat

                                     İLANEN TEBLİGAT                                   

 Mahkememizin 2019/750 Esas 2022/1234 Karar sayılı dosyası ile 06/10/2019 tarihinde, Sanık TALAT HAMDI' nın üzerine atılı Hükümlü veya Tutuklu Kaçması suçundan 10 Ay Hapis Cezası verilmiş ve Sanığın bilinen en son adresine tebligat yapılamamıştır.
 Halıt ve Halfe oğlu 01/01/1978 İdlip doğumlu TALAT HAMDI ' nın Türkiye' de ki bilinen adresine tebligat yapılamamış, mernis kayıtlarına da adres bildirmediğinden Gerekçeli Karar tebliği yapılamamış, mahkememizce adresi meçhul sayılmıştır. Sanık TALAT HAMDİ' ye 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliği yapılmasına karar verilmiş olup, 
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-  Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarına, 
3-Gerekçeli Cumhuriyet savcısı tarafından istinaf edildiğinden istinafa karşı varsa diyeceklerini de bildirmediği takdirde beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacağının İhtarına, 
4- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zabta geçilmek suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle veya  ceza infaz kurumu müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile  CMK'nun 272 maddesi uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolunun açık olduğu, istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.


 

 

#ilangovtr Basın No ILN02011919