Sayı    : E.71856610-2021/910-Ceza Dava Dosyası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     06.03.2024
Konu    : İlanen tebligat

                            İLAN TUTANAĞI                                   

 Mahkememizin 2021/910 Esas 2023/637 Karar sayılı dosyası ile 01/11/2019 tarihinde, sanıklar YILMAZ GÖK ' ün üzerine atılı İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak suçundan 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası verilmiş ve Sanığın ikametinin depremden dolayı ağır hasarlı olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır.
Mehmet ve  Hatice oğlu 18/01/1979 doğumlu YILMAZ GÖK' ün Türkiye' de bilinen adresi deprem nedeniyle Ağır Hasarlı olduğu tespit edildiğinden Gerekçeli Karar tebliği yapılamamış, mahkememizce adresi meçhul sayılmıştır. Sanık YILMAZ GÖK' e 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliği yapılmasına karar verilmiş olup, 
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-  Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarına, 
3-Gerekçeli karar diğer sanık tarafından istinaf edildiğinden istinafa karşı varsa diyeceklerini de bildirmediği takdirde beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacağının İhtarına, 
4- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zabta geçilmek suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle veya  ceza infaz kurumu müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile  CMK'nun 272 maddesi uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolunun açık olduğu, istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.


 

#ilangovtr Basın No ILN02011913