T.C.
TÜRKOĞLU
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


Sayı    : E.71856610-2018/195-Ceza Dava Dosyası               04.12.2023
Konu    : İlanen Tebligat


Mahkememizin 2018/195 Esas 2021/1291 Karar sayılı dosyası ile üzerine atılı 5607 S.Y. 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan netice itibarı ile 10 AY HAPİS 20,00 Tl ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair yokluğunda karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen gerekçeli karar adresine tebliğ edilememiştir.
 Hüseyin ve Meryem oğlu 01/01/1975 İDLİP doğumlu BESSAM HUSRUM' un mahkememize bildirmiş olduğu adresinden ulaşılamadığı, yaptırılan kolluk/adres araştırmalarında da şahsın 4 yıl önce Almanya ülkesine gittiğinin tespit edildiği, bu nedenle Gerekçeli Karar tebliği yapılamamış, mahkememizce adresi meçhul sayılmıştır. Sanık BESSAM HUSRUM' a 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup, 
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarına,  
3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zabta geçilmek suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle veya  ceza infaz kurumu müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile
İSTİNAF İSE: CMK'nun 272 maddesi uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolunun açık olduğu, istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.04.12.2023

#ilangovtr Basın No ILN01953384