T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Sayı    : ESAS    : .71856610-2022/808-Ceza Dava Dosyası              
              KARAR: 
 
Mahkememizin 2022/808 Esas 2023/79 Karar sayılı dosyası ile 20/01/2023 tarihinde sanık MUHAMMED MEVVAS'ın üzerine atılı Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  suçundan netice itibarı ile 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair yokluğunda karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen gerekçeli karar adresine tebliğ edilememiştir.
 Farac ve Feride oğlu 01/01/1998 HALEP doğumlu MUHAMMED MEVVAS'nın mahkememize bildirmiş olduğu adresinden ulaşılamadığı, yaptırılan kolluk/adres araştırmalarında da bir adres tespit edilemediğinden Gerekçeli Karar tebliği yapılamamış, mahkememizce adresi meçhul sayılmıştır. Sanık MUHAMMED MEVVAS'na 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliği yapılmasına karar verilmiş olup, 
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarına,  
3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zabta geçilmek suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle veya  ceza infaz kurumu müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile
 CMK'nun 272 maddesi uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolunun açık olduğu, istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.05.10.2023
 

#ilangovtr Basın No ILN01912328