T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Sayı    : ESAS    : .71856610-2020/198-Ceza Dava Dosyası              
              KARAR: 
 
Mahkememizin 2020/198 Esas 2022/1255 Karar sayılı dosyası ile 21/12/2022 tarihinde sanık MEMIS FANKHAUSER'ın üzerine atılı Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  suçundan netice itibarı ile 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair yokluğunda karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen gerekçeli karar adresine tebliğ edilememiştir.
 Yasin ve Yeter oğlu 1972 PAZARCIK doğumlu MEMIS FANKHAUSER'nın mahkememize bildirmiş olduğu adresinden ulaşılamadığı, yaptırılan kolluk/adres araştırmalarında da bir adres tespit edilemediğinden Gerekçeli Karar tebliği yapılamamış, mahkememizce adresi meçhul sayılmıştır. Sanık MEMIS FANKHAUSER'na 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliği yapılmasına karar verilmiş olup, 
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarına,  
3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zabta geçilmek suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle veya  ceza infaz kurumu müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile
İSTİNAF İSE: CMK'nun 272 maddesi uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolunun açık olduğu, istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.05.10.2023

#ilangovtr Basın No ILN01912324