Dosya No: 2021/647 Esas

Karar No: 2021/1093    

 

İ   L   A   N

            Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Kahramanmaraş 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 31/05/2023 tarih ve 2023/227 esas, 2023/113 karar sayılı ilamı ile sanıklar Kesir Hüseyin ve Şumela oğlu, 2001 doğumlu İCAZ AHMED, Amced ve Raziye oğlu, 1997 doğumlu MUHAMMED AVEZ, Halil ve Sadiye oğlu, 2000 doğumlu MUHAMMED KAŞİF, Muhammed Refik ve Şemin oğlu, 2001 doğumlu MUHAMMED RIZA, Liyakat Ali ve Selma oğlu, 1999 doğumlu MUHAMMED VİKİ, Şerarişali ve Şaziye oğlu, 1995 doğumlu SERFARAZ ŞERARİŞALİ, Aşık ve Sayma oğlu, 2001 doğumlu VELİ AHMEDİ ve Muhammed Yakup ve Nergiz oğlu, 2001 doğumlu ZUBER ALİ hakkında, Gaziantep yolu üzerinde yapılan uygulamada sanıkların üzerlerinden Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verildiği belirtilen yol izin belgesinin çıkmış olduğu, sanıkların tümünün beyanlarında Van iline kaçak olarak girdikleri sırada ücret karşılığında tanımadıkları şahıslardan suça konu belgeleri satın aldıklarını, yakalanmasalar İstanbul'a gideceklerini ifade ettikleri dolayısıyla sanıkların üzerlerine atılı suçun netice itibari ile Van da işlendiğinin sabit olduğu anlaşılmakla, CMK' nın 12. ve devamı maddeleri gereğince suçun işlendiği yer itibariyle, iddiaya ilişkin olarak yargılama yapma yetkisinin Van Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla, mahkememizin yetkisizliğine karar verilmiş, iş bu mahkememizin yetkisizlik kararı, tüm aramalara rağmen bulunamayan sanıklara tebliğ edilememiştir.

            Mahkememiz gerekçeli kararının sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

            Mahkememiz gerekçeli kararının, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak takip edilen 7 (yedi) günlük yasal süre içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.28/09/2023

 

Katip 152848                                                                                                      Hakim 165518

    e-imza                                                                                                                   e-imza

                         

#ilangovtr Basın No ILN01911414