T.C.
KAHRAMANMARAŞ
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Sayı    : 2022/121 Esas                                                                                           18/04/2024
Konu    : İLAN METNİ


 İLAN METNİ


Davacı Kadriye Görgülü vekili tarafından davalı Yusuf Özgül hakkında Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Üngüt Mah. 6168 ada 11 parsel sayılı taşınmazın tapudaki satış bedelinin ve masrafların depo edilerek müteakip, mezkur taşınmazda davalıya ait payın iptali ile davacı adına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Yusuf Özgül'ün adresi tespit edilememiş ve bildirilen adrese gönderilen dava dilekçesi ekli, duruşma günü bildirir davetiye tebliğ edilmediğinden, Dava dilekçesinin ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü olan 11/07/2024 günü saat 09:15 de duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği  hususunda dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.  

#ilangovtr Basın No ILN02021833