T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. İŞ MAHKEMESİ

Sayı    : 2023/356 Esas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     21/05/2024

 İLAN METNİ

 Davacı MUSTAFA ZENBİLCİ ile Davalı MERT İŞHANI YÖNETİCİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Davalı Mert İş Hanı Yöneticiliği'ne dava dilekçesinde belirtilen adrese çıkartılan tebligatın iade edildiği, tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde özetle; Davacının davalı iş hanında 1998-2020 yılları arasında çalıştığı, emekli olarak işten ayrıldığı, çalıştığı süre boyunca ücretli izin alacağı, kıdem tazminatı, resmi ve dini bayramlardaki çalışmalarına dair alacaklarının ödenmediğini belirterek iş bu davayı açmıştır. 
Duruşma günü:03/06/2024 günü saat 11:40'da 4.İş Mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, hazır bulunmadığınız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmediğiniz takdirde H.U.M.K'nun 3156 yasa ile değişik 213/2 ve 195/1 mad. Gereğince yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve hüküm verileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN İHTAR OLUNUR.
İş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
 

#ilangovtr Basın No ILN02038971