T.C.
KAHRAMANMARAŞ
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı    : 2018/769 Esas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      23/11/2023

İ L A N
KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı Hüseyin Edebak tarafından Davaya konu olan Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Tevekkeli Mahallesi Köyönü Mevki 117 ada 23 parsel, 117 ada 48 parsel, 117 ada 34 parsel ve Kapıçam Mahallesi Yağma Mevki 162 ada 13 parsel, 162 ada 12 parsel ve 165 ada 26 parsel sayılı taşınmazların satışına ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,
Davalı, ORHAN EDEBAK (HÜSEYİN oğlu, 23/12/1996 doğumlu)'ya Mahkememizce yapılan araştırmalara rağmen davalıya tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine;
Durusma Günü: 19/03/2024 günü saat: 09:10'de hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde dava dilekçesi, duruşma günü ve tensip zaptının kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ve yargılamaya devam edilerek yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
 

#ilangovtr Basın No ILN01958278