Sayı    : 2022/604 Esas                                                                                         


    İ  L  A  N

Davaya konu K.maraş İli  Dulkadiroğlu  İlçesi Peynirdere Mahallesinde  bulunan  taşınmazın  Fen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 10/10/2023 tarihli Bilirkişi raporunda  A harfleri ile gösterilen yerin yüz ölçümü 2.013,75 m2  ile gösterilen yerin ,doğusu ve batısı fiilen yol, kuzeyi ve güneyi : kadastro harici yerler(tapusuz mülk) ile çevrili taşınmazı  davacı Ökkeş ve Dönüş oğlu 1985 doğumlu 507.......852 T.C kimlik numaralı MUSTAFA AKBAYIR zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin   2022/604  esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur. 13/12/2023

#ilangovtr Basın No ILN01951710