Dosya No : 2020/707-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Nida kızı 01/01/2006 D.lu Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan TESNİM ŞİHEBİ hakkında Özel Hayatı Gizliliğini İhlal Etme ve Çocuğa Karşı Cinsel Taciz suçlarından suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 18/01/2022 tarih, 2020/707 Esas ve 2022/36 Karar sayılı ilamı ile sanığın beraeti yönünde karar verildiği, ayrıca; sanık hakkında yapılan yargılama neticesinde yokluğunuzda verilen kararın mahkemece görevlendirilen vekil tarafından istinaf edilmesine karşılık anılan karardan haberdar olmadığınız anlaşıldığından, ekte gönderilen gerekçeli karara ilişkin evrakın tarafınıza tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde vekilin istinafına muvafakat edip etmediğiniz hususunda  Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesine veya bulunduğu yere en yakın Asliye Ceza Mahkemesine veya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesine yazılı şekilde bilgi verilmesi, aksi takdirde muvafakat etmediğinizin kabul edileceği hususu ihtarı olunmakla; 
               Gerekçeli kararın ve şerhin, mağdurun adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.  
  İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.   10.10.2023


Yazı İşleri Müdürü 96248

Hakim 219501
 

#ilangovtr Basın No ILN01911413