T.C.
GÖKSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN


ESAS NO : 2022/633 Esas
DAVALILAR :SAFİNAZ DURAK
Davacı Yusuf KARA tarafından aleyhinize açılan 3402 SY'nın 41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin Kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 22/10/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02049991