T.C.
ELBİSTAN
İCRA DAİRESİ
2017/512 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/512 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Konu taşınmaz, Bostankolu mevkiinde, Tarla vasfında olup 33.519,43 m² alana sahiptir. Ortalama eni 199 metre ve ortalama uzunluğu 224 metredir. Geometrik olarak şekilsizdir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz topoğrafik yapı olarak düz, killi-tınlı, taşsız, toprak yapısına sahip, bölgenin iklim şartlarına göre arpa, buğday, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştirilebildiği tarım arazisi özelliğindedir. Bulunduğu konum itibarıyla DSİ?nin sulama sistemi hattı bulunmaktadır. Su tutma kapasitesi ve toprak profil derinliği iyi durumdadır. Ham toprak niteliği yoktur. Bitki örtüsü, toprak yapısı ve toprak derinliği bakımından farklılık arz etmemektedir. bulunmamaktadır
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Ekinözü İlçe, TÜRKELİ Mahalle/Köy, BASTONKOLU MEVKİİ Mevkii, 667 Ada, 446 Parsel, ...
Adresi : Kahramanmaraş İli, Ekinözü İlçesi,Bostankolu Mevkii, 667Ada, 446 Nolu ParselEkinözü / KAHRAMANMARAŞ
Yüzölçümü : 33.519,43 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 10:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02056485