T.C.
ELBİSTAN
İCRA DAİRESİ
2022/4479 ESAS

                                                                                                                                                                                                                                                        14/11/2023

DÜZELTME İLANI


    Müdürlüğümüzce 13/12/2023 tarihinde birinci 17/01/2024 tarihinde 2 satışı elektronik ortamda  satışı yapılacak olan Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Cumhuriyet mah 1731 ada 19 parsel 1 bağımsız bölüm sayılı taşınmazın ada no satış ilanında sehven 1131 ada olarak girilmiş olup satışı yapılacak olan taşınmaz bilgisi Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Cumhuriyet mah 1731 ada 19 parse 1 bağımsız bölüm sayılı taşınmaz olup ilgililere tebliğ olunur.

 
 
 
İcra Müdür Yardımcısı
105627
 
 

#ilangovtr Basın No ILN01933344