T.C. ELBİSTAN AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/542 Esas
DAVALI : GÜLŞEN KARAKUŞ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinin ilanından itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, cevap vermezseniz dava dilekçesindekileri inkar etmiş sayılacağınız, cevap verilmez veya süreden sonra verilirse davaya ilişkin delil-tanık bildiremeyeceğiniz, varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesiyle ileri sürmeniz, tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek dilekçeye eklemeniz, başka yerden getirilecek belge-dosyalar için gerekli bilgileri vermeniz hususları ihtar ve tebliğ olunur, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02059304