T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO:2022/90
KARAR NO:2023/235


    Elbistan C. Başsavcılığı'nın14/02/2022 tarih 2022/317 Esas sayılı iddianamesiyle sanık Yusuf ELMUSA  hakkında Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık   suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda;
    Mahkememizin 12/10/2023 tarih 2022/90 Esas 2023/335 sayılı kararımız ile sanık Yusuf ELMUSA hakkında müşteki Bayram KARAKAŞ'a  yönelik Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Beraat ettiği anlaşılmıştır.
    Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Husen ve Turkıye oğlu İbrahim ve Fatma oğlu 22/05/1983 d.lu Yusuf ELMUSA'ya  ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/05/2024

Yazı İşleri Müdürü                                                                                                                                                                                                              Hakim 
 

#ilangovtr Basın No ILN02037247