T.C. 
ANDIRIN 
SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO    : 2019/169 Esas

DAVALI    :   ÜMMÜSU KANDİL-30521182114-
    

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresiniz tespit edilememiş olup, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün Malatya ilinin Hekimhan ilçesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 11/09/2024 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.27/02/2024


Katip 152846                                                                Hakim 211049

#ilangovtr Basın No ILN01997344