İ  L  A  N

T.C. AFŞİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 

ESAS NO    : 2021/514 Esas

DAVALI    : NAZIM DAL- Savaş oğlu, 1993 D.lu  Tekerek Mah. 94024. Sk. Gülistan Sitesi B Blok  No:16 İç Kapı No:12  Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

Davacı BİRCAN DAL tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 14/03/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 144-147 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Kaldırma ilamı, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01964235