Pazarcık Belediyesi, personel alımı için Türkiye İş Kurumu sayfasında duyuru yayımladı. Bu duyuruya göre, Pazarcık Belediyesi çeşitli unvanlarda toplamda 75 işçi alımı yapacak. Alınacak personeller arasında temizlik işçisi, beden işçisi, büro personeli, özel güvenlik görevlisi, şoför, mimar, tekniker, inşaat mühendisi, makine mühendisi, ziraat mühendisi ve jeofizik mühendisi yer alıyor. Başvurular bugün (10 Temmuz) sona eriyor. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar:

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • TCK’nın 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süre ile hapis cezası almamış ve affa uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, Anayasal Düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanması veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Kontenjan Dağılımı

 • Büro Personeli: 30
 • Temizlik İşçisi: 12
 • Beden İşçisi: 15
 • Şoför: 5
 • Özel Güvenlik Personeli: 5
 • Tekniker: 2
 • Ziraat Mühendisi: 1
 • İnşaat Mühendisi: 1
 • Mimar: 2
 • Makine Mühendisi: 1
 • Jeofizik Mühendisi: 1

 

Editör: Melisa Türkmen