Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; okullarda 'sınav haftası' uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecek. 1'inci dönem 1'inci sınavlar ekim ayı son haftası ile kasım ayı ilk haftası, 1'inci dönem 2'nci sınavlar aralık ayı son haftası ile ocak ayı ilk haftası, 2'nci dönem 1'inci sınavlar mart ayı son haftası ile nisan ayı ilk haftası, 2'nci dönem 2'nci sınavlar mayıs ayı son haftası ile haziran ayı ilk haftası aralığında yapılacak. Sınav tarihleri, öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okul'dan ilan edilecek.

Ülke, il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak. Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları, konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar, okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek. İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak.

UYGULAMALI DİL SINAVLARI

Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. İlkokullarda öğrencilerin Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik özel olarak geliştirilen ölçme araçları kullanılacak. Öğretmenler tarafından ünite/tema veya konu sonlarında öğrenciye geri bildirim vermek amacıyla kısa süreli sınavlar yapılabilecek. Bu sınavlar notla değerlendirilmeyecek.

4'ÜNCÜ SINIFTA YAZILI SINAV OLMAYACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. Böylece, ilkokul 4'üncü sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak. 4'üncü sınıflarda öğrenci notları, öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.

Her dersten her dönem 2 sınav yapılacak. Haftalık ders saat sayısı 6 ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda 3'üncü sınav yapılabilecek. Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilerek, sınıf içi telafi uygulaması yapılacak.

"DHA"