TKDK yeni bir hibe paketiyle üreticilerine destek vereceğini duyurmuştu. Kahramanmaraş’ta hayvancılık başta olmak üzere birçok sektörde önemli projelerin hayata geçirilmesine vesile olan Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’nü ziyaret ettik ve sizler için İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan ile Kurumun yeni dönem destekleriyle ilgili bir röportaj gerçekleştirdik.

İşte TKDK İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan ile gerçekleştirdiğiniz röportajın detayları şu şekilde;

Öncelikle bu yeni dönemde hangi konularda destek verileceğini bizimle paylaşır mısınız?
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak uygulamakta olduğumuz IPARD, yani Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktayız. Bu çağrının toplam bütçesi 250 Milyon Avro’dur. Bu dönemde, hayvancılık projeleri kapsamında süt, et ve yumurta çiftliklerine, süt işleme kapsamında mandıra ve dondurma tesislerine, kesimhaneler kurulmasına, meyve/sebze paketleme tesisleri ile soğuk hava depolarının kurulmasına ve su ürünleri işleme tesislerine destek vereceğiz.

Peki, bu desteklerden kimler yararlanabilir?
Destek verdiğimiz sektörlerde yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir ve uygun projelerle bu desteklerden yararlanabilir.

Yatırımcılara hangi harcama alanlarında destek vereceksiniz?
Yatırımcıların yapım işleri, makine/ekipman alımı, danışmanlık ve görünürlük alanında yapacakları harcamalar, kurumumuz tarafından desteklenmektedir. Bununla ilgili olarak internet sitemiz aracılığıyla uygun harcama listeleri kamuoyuyla paylaşılmıştır. Üretim sürecinde yer alan, işletmenin gereksinim duyduğu inşaat yapım işleri, makine/ekipman alımları kurumumuz tarafından desteklenmektedir. Yatırımcılarımız, projelerinde bu harcamalara yer vermek suretiyle destek alabilecektir.

Verilecek destek kredi şeklinde mi yoksa hibe şeklinde mi olacaktır?
Kurumumuz tarafından yatırımcılara tahsis edilen fonlar, hibe olarak verilmektedir. Yatırımcılar almış oldukları desteği geri ödemeyeceklerdir. İşletmenin beş yıl boyunca faaliyetlerine devam etmesi yeterli olacaktır.

Hibe oranları hakkında bilgi verir misiniz?
Hayvancılık işletmelerine yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değişen oranda hibe verilmektedir. Hibe oranı, başvuru sahibinin 40 yaşın altında olmasına ve yatırımın dağlık alanda gerçekleştirilmesine bağlı olarak artmaktadır. İşleme ve pazarlama sektöründe ise hibe oranı yüzde 40 olarak belirlenmiştir. Ayrıca üretici örgütlerini teşvik etmek adına onlara % 50 oranında hibe desteği verilmektedir.

Yatırım tutarına ilişkin parasal bir limit söz konusu mu?
Yatırım yapılacak sektöre göre limitler farklılık göstermektedir. Hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarda 3 Milyon Türk Lirası, işleme ve pazarlama sektöründe ise 18 Milyon Türk Lirası’na kadar yatırım yapılabilir.

Kurumunuz tarafından verilecek bu desteğin kaynağını öğrenebilir miyiz? Program kim tarafından finanse edilmektedir?
Bildiğiniz üzere Ülkemiz, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar, uygulanan belirli programlar aracılığıyla desteklenmekte ve şekillenmektedir. TKDK, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programının uygulayıcı kurumudur. Söz konusu program kapsamında bizim tarafımızdan desteklenen yatırımlara tahsis ettiğimiz fonun %75’i Avrupa Birliği, %25’i ise Ülkemiz tarafından finanse edilmektedir.

Program Türkiye genelinde mi uygulanmaktadır?
IPARD yani kırsal kalkınma programı aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 42 ilde uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu bakımdan şehrimizin şanslı illerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.

Kahramanmaraş için ayrılmış bir bütçe söz konusu mudur?
Program kapsamında ilimize ayrılmış herhangi bir bütçe veya proje sayısı söz konusu değildir. İlgili çağrı dönemi için ayrılmış bütçe esas alınarak yatırımlar desteklenmektedir. Şehir olarak ne kadar çok ve ne kadar iyi proje hazırlarsak desteklerden de o kadar çok pay almamız mümkün olacaktır.

Şu anda kurumunuz proje kabul etmekte midir?
Üçüncü çağrı dönemi başvurularını 8 Nisan tarihinden itibaren almaya başlayacağız.  Hayvancılık yatırımlarında 17 Mayıs tarihine kadar başvuruları İl Koordinatörlüğümüzde  kabul edeceğiz. Süt işleme, su ürünleri işleme, kesimhane ve meyve/sebze soğuk hava deposu yatırımlarında ise yatırımcılarımız başvurularını 24 Mayıs’a kadar sunabilecekler.

Yatırımcılar başvuru esnasında nasıl bir yol izlemeli ve nelere dikkat etmelidir?
Yatırım yapmayı düşünen kişiler, öncelikle kurumumuzun duyurularını yakından takip etmelidir. Hazırlamayı düşündükleri projeleri için ön çalışma yapmaları gerekeceğinden çağrı ilanında belirtilen tarihleri dikkate almalıdır. Ayrıca kurumumuz tarafından yayınlanan bilgilendirme dokümanları iyi bir şekilde incelenmeli ve ihtiyaç duymaları halinde Kurumumuz uzmanlarından bilgi almalıdır. Daha önceden ilan edilen tarihler içerisinde de başvuru paketi sunulmalıdır.

Ödemeler yatırımcılara ne zaman ve ne şekilde yapılacaktır?
Değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan projeler için yatırımcılarla sözleşme imzalıyoruz. Daha sonra yatırımcı tesisini inşa ediyor hibe ödemesini alıyor, makine/ekipman alımını gerçekleştiriyor destek ödemesini en kısa sürede yapıyoruz.

Yatırımcı sadece bir kez mi bu programdan yararlanabilecektir?
Uygulamakta olduğumuz programdan bir yatırımcı toplamda dört defa yararlanabilir. Ancak sektör için belirlenmiş parasal limitlerin ve kapasitelerin de aşılmaması gerekmektedir.

Başvurular hakkında bilgi almak isteyen kişiler nereye başvurmalıdır?
Bilgi almak üzere Koordinatörlüğümüzde bulunan yardım masasına başvurulabilir. Ayrıca 444 85 35 numaralı çağrı merkezimizi arayarak veya www.tkdk.gov.tr web adresini ziyaret ederek bilgi edinebilirler. Ayrıca sosyal medyayı İl Koordinatörlüğü olarak çok aktif bir şekilde kullanmaktayız. Facebook, instagram ve twitter da TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’nü takip ederek desteklerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi alabilirler.

Bu yılın başında son başvuru döneminde destek almaya hak kazanan yatırımcılarla sözleşme imzalama sürecini tamamladınız. Kahramanmaraş’a kazandırılacak yeni yatırımlara ilişkin bilgi verir misiniz?
Sadece son çağrı döneminde 75 Milyon TL tutarında 79 proje için sözleşme imzaladık. 24 adet hayvancılık, 11 adet kırsal turizm, 6 adet yöresel ürün imalathanesi, 3 adet güneş enerji santrali, 1 adet kurbağa yetiştiriciliği ve 34 adet tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinden oluşan bu yatırımlar için yaklaşık 35 Milyon TL hibe ödemeyi öngörüyoruz.

Bugüne kadar Kahramanmaraş’ta verdiğiniz desteklerden de bize biraz bahseder misiniz?
Kahramanmaraş’ta bugüne kadar toplam yatırım bedeli 330 Milyon TL olan 330 adet projeye destek verdik. Faaliyete geçen yatırımlar için şu ana kadar 120 Milyon TL hibe ödedik. Şehrimizin dört bir yanında yapımı devam eden 60 adet projenin de tamamlanmasıyla 160 Milyon TL hibeyi Kahramanmaraş’a kazandırmış olacağız. Kurumumuzun bu destekleriyle 83 adet çiftlik, 8 adet mandıra, 6 adet dondurma üretim tesisi, 6 adet soğuk hava deposu, 1 adet kesimhane, 5 adet güneş enerji santrali, 42 adet turizm tesisi, 5 adet zeytinyağı fabrikası, 2 adet tarhana imalathanesi, 4 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi, 3 adet yöresel ürün imalathanesi kuruldu. Ayrıca Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine dair 147 adet yatırımın yanı sıra 7 adet arıcılık projesine de bu süreçte destek verdik.

Bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Son söz olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Biz Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü olarak adeta bir tanıtım seferberliği başlattık. Şehrin her noktasında TKDK desteklerinden daha fazla insanın haberdar olması için Uzman arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. Ancak bu süreç sadece bizim gayretimizle yürütülebilecek bir süreç değildir. Kıymetli vatandaşlarımızın girişimi Kurumumuzun da desteği ile muvaffak olabileceğimiz son derece aşikârdır. Bu bağlamda sizin aracılığınızla bir kez daha girişimcilerimizi TKDK desteklerinden yararlanmaya davet ediyorum.

Haber: Emre Akkış