Zengin ve köklü bir tarihi kültüre sahip olan Kahramanmaraş, Kahraman unvanını almadan önceki hali “Maraş” olana kadar birçok isim kullanılıyor. Hemen hemen her dönemde değişik isimlerle anılan Maraş, en çok Müslümanlar tarafından fethedildiği dönemdeki ismi ile dikkat çekiyor. Hititlerden kalan yazılarda “Maraj” olarak adlandırılan Maraş, İslami dönemde Arap Alfabesi’nde “J” harfi olmadığı için “Mer’aş” şekline dönüşüyor. Bu ismin Türkçe karşılığı “zelzele” olan “Re’aşa” arapça fiilinden türediği biliniyor. Tarihte de birçok kez deprem yaşayıp yerle bir olmuş bu şehrin geçmişte Arap alfabesine göre bu şekilde anılması akıllara durgunluk veriyor.

Hitit Dönemi

Maraş'ın adıyla ilgili en eski referanslardan biri, Hitit İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. M.Ö. 2000 - 1200 yılları arasında varlığını sürdüren Hititler, Anadolu'da önemli bir uygarlık kurmuşlardı ve Maraş da bu dönemde önemli merkezlerden biriydi. Hitit yazıtlarında şehrin adı "Maraj" olarak geçmektedir. Bu isim, şehrin Hititler dönemindeki önemini ve yerleşim statüsünü işaret etmektedir.

Roma ve Bizans Dönemi

Roma İmparatorluğu'nun bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte, Maraş’ın adı "Germanicia" olarak değiştirilmiştir. Bu isim, Roma İmparatoru Caligula tarafından ordularını yönlendiren babası Germanicus'un onuruna verilmiştir. Roma ve daha sonra Bizans İmparatorluğu dönemlerinde Germanicia adı kullanılmıştır.

İslam Dönemi

Müslümanların bölgeyi fethetmesiyle birlikte, şehir tekrar eski adını kullanmaya başlamıştır. Ancak Arap alfabesinde "j" harfi bulunmadığından dolayı, "Maraj" adı "Mer'aş" olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde, şehir İslam kültürünün etkisi altında gelişimini sürdürmüştür.

Arapça Etimoloji

Maraş adının kökenine dair bir diğer görüş ise, Arapça "Re'aşa" fiiline dayanmaktadır. "Re'aşa" kelimesi "zelzele" yani "titreme" anlamına gelir. Bu teoriyi savunanlar, şehrin adının bu fiilden türetilerek "Mer'aş" şekline dönüştüğünü iddia etmektedir. Bu görüşe göre, şehirde meydana gelen sismik aktiviteler ya da titremeler bu adlandırmanın sebebi olabilir.

Editör: Melisa Türkmen