Resmi Gazete’de yayımlanan, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’e göre, Kahramanmaraş’ta da ilde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, Kahramanmaraş ilçelerinde ise kaymakamın başkanlığında birçok kurum temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. Komisyon, 16 Haziran'dan itibaren Kahramanmaraş’ta ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edecek, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alacak. Komisyon, planlama yapılırken çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası çevresel riskleri dikkate alacak. Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce gerekli tedbirler alınacak. Solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek güncel önlemlere uyulacak.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ceza uygulanacak. Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde karar, yönetmelik, tebliğ, kurul, komisyon kararları, ilgili kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacak.

Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenlere ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4 bin 810 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 lira idari para cezası verilecek.

Fdhgdfh

HAYVANLARA EZİYET EDENLERE CEZA!

Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının tehlikeye atanlara 2 bin 405 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki hayvanların kesimine ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 10 bin 101 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 7 bin 216 lira idari para cezası kesilecek.

Dxcdxcv Vc Ogs6

Muhabir: Siber Gürle